Politica de confidenţialitate

Protecţia datelor

Stimaţi utilizatori, atunci când Dvs. citiţi paginile The Interwission sau apelaţi la seviciile noastre, totodată ne transmiteţi datele dvs.

O parte din aceste date (adresa IP, tip browser) intră în posesia noastră automat, iar o altă parte a datelor doar cu acordul Dvs., prin completarea formularului de înregistrare conform exerciţiului paginilor web. Datele Dvs. personale vor fi administrate de prestatorii portalului conform legii şi în mod etic, conform regulilor internaţionale scrise şi nescrise ale normelor de protecţie a datelor. Ne străduim să vă informăm de administrarea datelor Dvs., nu numai în general, dar şi în legătură cu serviciile prestate de noi. Dorim să vă facem cunoscute principiile noastre ca să puteţi alege varianta optimă pentru administrarea datelor Dvs.

Directive de protecţia datelor

The Interwission are în vedere protecţia datelor utilizatorilor la fiecare operaţiune de utilizare, transmitere, mod de păstrare a datelor. Nu cedăm datele din care se poate reconstrui autentic identitatea către persoane neîndreptăţite, fără acordul utilizatorului. Păstrăm datele utilizatorilor şi luăm toate măsurile necesare pentru securitatea datelor din punct de vedere redacţional, marketing, şi tehnic.

Datele utilizatorilor nu sunt în pericol în cazul vizitării paginilor.

În cazul utilizărilor (carte de vizită, recomadări programe, matrimoniale, întâlniri, chat, biblioteca de linkuri, teste de inteligenţă, de personalitate, expediere ilustrate, formule de abonament) păstrăm datele utilizatorilor înregistraţi în baza noastră de date.

Vizitatorii, utilizatorii serviciilor pun datele la dispoziţie noastră de bună voie. De fiecare dată facem cunoscut dacă aceste date vor fi sau nu publice. În cazul în care infomatia va fi publică, nu răspundem dacă acestea vor fi utilizate pentru scopuri proprii sau va abuza cineva de ele. Rugăm atenţie deosebită din partea vizitatorilor portalui nostru, în cazul înserării datelor publice.

Utilizatorii au dreptul la modificarea datelor proprii. Au acces la date doar persoanele îndreptăţite din redacţie. Opiniile publicate de acestea însă nu pot fi modificate ulterior. Se poate însă repeta publicarea sub altă formă.

Nu se ia drept înregistare inserarea opiniilor, intervenţiile, voturile date. În asemenea cazuri, utilizatorul este responsabil pentru opiniile sale.

Vizitatorii trebuie să respecte condiţiile de utilizare. Pentru întrebările în legătură cu administrarea datelor, opiniilor, contactaţi-ne cu încredere la adresa contact [at] theinterwission.ro.
Cunoştinţe tehnice necesare

Ştergerea datelor publice de către utilizator din paginile Internet nu este similară cu nimicirea fizică a datelor. Datele sunt păstrate în toate cazurile.

Redacția theinterwission.ro