Cronici albume

Opeth – „Deliverance” (cronică)

**Romanian Version (English Below)**

Unul dintre albumele personale preferate venite din partea Opeth, precum şi a multora dintre acoliţi, „Deliverance” este o nouă demonstraţie de forţă compoziţională, lansată la doar un an după „Blackwater Park”.

Opeth Deliverance

Albumul este un compendiu de abordări diverse şi de transfer de scenarii, de la death la prog, de la un ritm sfărâmător la un clean înălţător. Debutat cu „Wreath”, încă de la primele sale secunde, albumul loveşte în moalele industriei muzicale de la acea perioadă, de unde din sânul unui uşor depăşit underground, vine lovitura de graţie, aşa cum se întâmplă de obicei, dacă asculţi unde trebuie.

Cele şase piese incluse depăşesc o oră, careţi va zbura pe lângă urechi de te miri cum. „Deliverance” îmbină toate experienţele unei zile într-o singură extinsă capodoperă. De la furie la dezamăgire, de la entuziasm la nebunie pură sau emoţie genuină, piesa urmăreşte cursul efemer al stabilităţii umane, printr-o furtună de schimbări de rimt şi chitare devenite principali povestitori.

Finalul său apoteotic se sfârşeşte cu o trecere într-un alt capitol al materialului, unul dedicat baladelor cu amprente de doom şi o lirică profund expusă de o îmbinare feerică a instrumentelor („For Absent Friends”, „By The Pain I See In Others”, „A Fair Judgement”). „A Fair Judgement” se numără printre piesele puţin trecute cu vederea dar care reuşeşte transmită cât un album întreg.

Şi aşa cum îţi dictează şi conştiinţa lui Akerfeldt, te vei pomeni ai „lost track of time„, fiindcă totul se întreţese pentru un final care pare mult prea rapid şi pe care-l vei reasculta. Master‘s Apprentices” reprezintă tot ceea ce Opeth devenise prin prisma ultimelor materiale lansate, cu un Martin Lopez devenit unul cu ale sale tobe, pe când „By The Pain I See In Others” încheie recitalul melancolic.

Un album în două acte, lumină şi întuneric, careţi va descrie tot ce simţi şi între cele două opuse.

Piese preferate: „Deliverance”, „A Fair Judgement”

Recenzie „My arms, your hearse”: https://theinterwission.ro/opeth-my-arms-your-hearse-cronic/

Recenzie „Morningrise”: https://theinterwission.ro/opeth-morningrise/

Recenzie „Orchid”: https://theinterwission.ro/opeth-primul-avant-orchid-cronica-de-album/

Recenzie „Still Life”: https://theinterwission.ro/opeth-still-life-cronica/

Recenzie „Blackwater Park”:https://theinterwission.ro/opeth-blackwater-park-cronica/

**English Version**

One of my personal favorites, as of many others, „Deliverance” is a new manifestation of compositional force, released just one year later than „Blackwater Park”. The record is a collection of different approaches, of script transfers, from death to prog, from a crushing rhythm to a soul-uplifting clean. Started by „Wreath”, right from its first seconds, the album smashes the musical industry from that time, where from a slightly bigger underground scene comes the coup de grâce.

The six tracks clock in over an hour long that will fly by senseless. „Deliverance” ties into one single magnum opus the wordly experiences. From fury to disappointment, from enthusiasm to sheer insanity and genuine emotion, the song follows the ephemereal course of human stability through a tempest of changes in pace and storytellers guitars.

Its triumphant ending finishes with a crossing to another chapter of the discographic material, one dedicated to doom-inspired ballads and profound lyrics exposed by an enchanting conjunction of the instruments („For Absent Friends”, „By The Pain I See In Others”, „A Fair Judgement”). „A Fair Judgement” is amongst those tracks that are slightly overlooked but manages to deliver as much as an entire record.

And just how Akerfeldt’s conscious dictates, you will discover that you „lost track of time” because all comes together soon towards an ending that seems too close and that you will listen to all over again. „Master’s Apprentices” represents all that Opeth had become through the eye of the last albums, with a Lopez that had become one with his drums, while „By The Pain I See In Others” ends the gloomy recital.

A record divided in two acts, light and darkness, that will depict everything you feel and in between the opposites.

Favorite tracks: „Deliverance”, „A Fair Judgement”

Review of „My arms, your hearse”: https://theinterwission.ro/opeth-my-arms-your-hearse-cronic/

Review of „Morningrise”: https://theinterwission.ro/opeth-morningrise/

Review of „Orchid”: https://theinterwission.ro/opeth-primul-avant-orchid-cronica-de-album/

Review of „Still Life”: https://theinterwission.ro/opeth-still-life-cronica/

Review of „Blackwater Park”:https://theinterwission.ro/opeth-blackwater-park-cronica/

Comentează

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top
error: Content is protected !!