InterviuriNoutăţi

Interviul săptămânii: The Insane Slave (Portugalia)

**Romanian Version (English Below)**

Portughezii de la The Insane Slave, cu zece ani de experiență sub curea și o serie de materiale muncite cu suflet, revin cu un nou album, intitulat „The Insane Slave”. Despre album și scena străină vorbim cu ei în următorul interviu.

Albumul are un mix interesant de stiluri. Cum l-ați descrie în trei cuvinte?

The Insane Slave: Rock and roll.

Din cele 10 piese de pe album care credeți e cea care descrie cel mai bine, muzical vorbind?

The Insane Slave: E greu alegem o singură piesă, Geanina. Fiecare parte din fiecare piesă provine din alte surse. E ca un rău care s-a umplut din diferite părți în drumul său către mare. Fiecare piesă reprezintă un capitol și versurile spun o poveste, ca o carte. Vei găsi momente agresive, ritm rapid și țipete rebele, ca mai apoi dai peste bucăți progressive, cu momente intime, care se încheie cu un solo de chitară nebun.

Care credeți e cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o în 10 ani de experiență?

The Insane Slave: E o întrebare bună. Am trecut prin multe lucruri și momente în ultimii 10 ani iar acum ne întrebi pare vedem un film vechi pe VHS. Cea mai importantă lecție este cea nu trebuie încetezi muncești și nu renunți la ceea ce ești, fiindcă viața îți poate lua orice dar niciodată sufletul, iar sufletul nostru a fost făcut pentru rock’n’roll.

Cum ați descrie scena portugheză?
The Insane Slave: Portugalia are multe talente, muzicieni și trupe bune. Nu toate pot arată asta în fiecare weekend sau trăiască din asta, suntem o țară mică întradevăr și cu problemele noastre de susținere, ca orice altă țară. Trebuie muncești și lupți pentru tine și ce faci, îți susții trupele care luptă cot la cot cu tine, acesta este underground-ul și scena noastră a crescut chiar mult în ultimii ani.
Ce tip de probleme ați întâlnit când lucrați la album?

The Insane Slave: Păi… am început lucrăm la el în 2014 și l-am terminat în 2018, deci… așa cum îți imaginezi… a fost un drum lung. Fiecare pas din proces a fost întârziat, câteodată din cauza noastră, câteodată din alte motive. Cu toate acestea, ce a fost a trecut, albumul este gata și suntem și noi gata cântăm pe cât mai multe scene.

Ce ar trebui un prim ascultător aștepte de la „The Insane Slave”?

The Insane Slave: Piese de la o trupă numită The Insane Slave, cu un album cu același nume, unde prima piesă are tot numele acesta. Original, nu? Impresionant! (rad) Acum serios… un ascultător poate asculta piese originale cu o inimă de rock and roll și ingrediente de metal pe o navă de progressive. Pe lângă povestea de pe album, poți urmări un personaj în aventura vieții sale care în final poate fi a oricăruia dintre noi. Vom lăsa pe fiecare decidă ce înseamnă fiecare piesă pentru el, e modul în care ne împărtășim arta.

**English Version**

The record has an interesting mix of genres. How would you describe it in three words?

The Insane Slave: Rock and Roll.

Out of the ten tracks on the record which one do you think describes better the band, musically?

The Insane Slave: It’s hard to choose only one song to describes the band musically, Geanina. Each part of each song drinks on different sources. It’s more like a river that it’s filling up with all kinds of different brooks on his way to the sea. On the album each song is presented like a chapter where the lyrics tell a story, like a book. You may on a moment find aggressive riffs, fast rhythms and rebellion screaming, and on the next second you may be on a traveling progressive thing, with introspective moments, to end on a crazy guitar solo.

What do you thinks is the most important lesson the ten years of experience taught you?
The Insane Slave: It’s a good question. We’ve pass through so many things and moments on the last ten years and now that you ask, and stopping to think about it, it’s like seeing an old movie on VHS. The most important lesson is that you should never stop working and give up on being what you are, ‘cause life may even can take you everything from you, but never your soul, and our soul was made for rock n’ roll.
How would you describe the Portuguese scene?
The Insane Slave: Portugal is full of great talents, great musicians and great bands. Not all of them have the opportunity of showing it every weekend, or making a living of it playing their own songs, we are a small country indeed, with all of it’s own artistic support troubles like other countries (not all). In fact you just have to work and fight for yourself and for what you do, supporting other bands mates, that’s what an underground scene is and represents, and our rock and metal underground scene has been growing quite a lot on the past few years.
 
What kind of problems did you come across while trying to finish the record?
The Insane Slave: Well… we’ve started to produce the album in middle of 2014, and we’ve finished it on the 10th February of… 2018… so… as you can imagine, was a long journey. Every single step of the process had its delays, some of them from our fault, others… (most of them) not so much our fault.
 
Anyway, what has passed has passed, the album is finally out there, somewhere, or on a distance of a click and we’re here to rock every stage we step on.

What should a listener expect from „The Insane Slave”?
The Insane Slave: Songs from a band called The Insane Slave, with an album named The Insane Slave, where the first song on it is „The Insane Slave”.
So much originality, isn’t it? Impressive!
Now being serious… what a listener can expect… original songs made with a Rock and Roll heart with Metal ingredients aboard a progressive spacecraft.
Beside the story we have on this album, you can follow our character through his life adventure, that in the end could be each one’s adventure. We’re gonna let decide what each song means to every person who listens to, it’s the way we share our art.
Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...