Interviuri

Interviu cu Smallman pentru The Intermission

   Romanian Version

 

smallman este o trupă din Asenovgrad, Bulgaria care este puternic influențată de folclorul balcanic.

Cei patru membri ai trupei sunt renumiți pentru modul în care aceștia compun muzică; sound-ul lor este heavy, are elemente de ambient, dar smallman experimentează mult și cu diverse instrumente și abordări muzicale.

Vocea lui Cvetan Hadzhiyski are un timbru cald, totodată amintind de influențe progressive. Instrumentele muzicale tradiționale bulgărești (kavalul și gaida) reușesc să aducă în prim plan o atmosferă hipnotică; elementele de ambient potrivindu-se de minune cu riffurile agresive de chitară, cu liniile de bas și cu ritmul tobelor.

smallman au lansat deja trei materiale discografice care reușesc să consemneze o evoluție muzicală deosebită, dar în același timp păstrează drept constantă sound-ul tipic al trupei.

Despre ultimul album intitulat Envision, despre scena underground bulgărească și despre ce îi inspiră pe smallman atunci când înregistrează un album ne vorbesc astăzi basistul trupei, Stefan Penev și vocalistul Cvetan Hadzhiyski.

Band_Smallman

Ce părere aveți despre faptul că faceți parte din line-up-ul PPEurope?

Stefan: Suntem foarte încântați că am primit o invitație pentru a face parte din line-up-ul de anul acesta al festivalului PPEurope. Nu am mai cântat în Țările de Jos până acum așa că este o oportunitate nemaipomenită de a vizita țara și de a ne întâlni cu fanii metal de acolo.

Chiar îmi place felul în care v-ați definit genul muzical pe pagina voastră de Facebook: ”fără granițe”. Este greu să aveți o abordare muzicală originală în scena underground?

Stefan: Nu ne este așa de greu, cel puțin nu în majoritatea timpului. Adică facem ce facem, dar lucrul care contează de fiecare dată atunci când compunem o piesă nouă este elementul unei imagini. Încercăm să facem schițe atunci când cântăm și să transpunem imaginația ascultătorului în acea imagine. Poți percepe asta în majoritatea pieselor noastre. Ele sunt ca niște povestiri, ca niște basme. Cred că asta este abordarea originală. Desigur, nu am uitat nici de cimpoi, care nu este deloc un instrument tradițional pentru metal, dar nu cred că cimpoiul este partea cea mai importantă; la urma urmei totul contează.

Cine a venit cu ideea de a folosi instrumente muzicale tradiționale bulgărești ca parte a sunetului vostru? Cum ați ajuns la o astfel de decizie?

Stefan: Lucrurile s-au petrecut foarte logic. Când Cvetan s-a alăturat trupei ca solist am aflat că știe să cânte la kaval. Nu a fost deloc o decizie grea să încercăm să folosim kavalul în unele piese. Mai târziu, Cvetan a început să cânte la cimpoiul bulgăresc și am fost uimiți de cât de bine se potrivește cu unele riffuri de chitară. Aceste instrumente sunt narative; ele conferă o atmosferă unei piese. Și dacă mai adaugăm ritmuri balcanice, deja începe magia. Cu toate acestea, încercăm să folosim aceste instrumente tradiționale cu grijă și cu un scop anume. Ele sunt doar o parte dintr-o poveste. Nu trebuie ca toate piesele să abunde de prezența acestor instrumente.

Sunteți printre puținele trupe care nu au suferit nicio schimbare de line-up de-a lungul anilor. Care este secretul vostru?

Stefan: De fapt, au fost ceva schimbări în trecut, dar adevărul este că începând cu anul 2005, când munca la primele înregistrări a început, nu am mai avut nicio schimbare de line-up. Asta a fost perioada în care Andon s-a alăturat trupei. Felul în care bate la tobe a închis cercul. Nu cred că smallman va merge mai departe dacă unul dintre noi părăsește trupa.

Chiar mi-a plăcut să ascult noul vostru album, Envision. Are un sunet matur și totuși păstrează amprenta originală, experimentală cu care ne-ați obișnuit. Care a fost cea mai mare provocare cu care ați avut de-a face în timpul înregistrării acestui album?

Stefan: Petrecem mult mai mult timp încercând să găsim căi noi de înregistrare a instrumentelor într-un mod tehnic. Principala noastră grijă a fost să folosim studioul unde am înregistrat la capacitatea sa maximă. Am încercat să obținem un album care sună mai natural și care totuși păstrează calitatea sunetului tipic smallman, dar ne-am dorit totodată să dezvoltăm această caracteristică care este atât de tipică pentru piesele noastre.

Cum ați ajuns să alegeți numele “smallman” pentru trupa voastră? Ce semnificație are pentru voi?

Stefan: Considerăm că smallman este un personaj care trăiește în fiecare persoană. Poți să o numești o manifestare intimă a fiecăruia. Un om care se străduiește să clădească ceva a doua zi; el poate fi un explorator și descoperitor. Dar în paralel, el poate fi opusul acestor lucruri-un om căruia îi este frică să ia o decizie, un om care se ascunde și încearcă să scape de a da piept cu provocările vieții. Pe scurt, smallman este reflexia propriei tale persoane, atunci când ești singur/ă cu gândurile tale.

De unde găsiți inspirație pentru idei noi pentru piesele voastre?

Stefan: Oh, poate fi orice. Desigur, folclorul bulgăresc este principala sursă de inspirație pentru noi, dar muza poate apărea în orice situație. Una dintre cele mai întâlnite situații este când Cvetan vine cu o idee stranie sau cu o melodie. El o cântă la chitară și ne întreabă: ”A fost ok?” În majoritatea timpului răspunsul este: ”Da, o să meargă.” Următorul lucru pe care-l facem este să luăm ideea și să încercăm să improvizăm de pe urma ei. Apoi o schimbăm în așa fel încât nu mai poți recunoaște originalul deloc. E chiar distractiv, sincer. Un alt exemplu pe care nu-l voi uita este înregistrarea piesei Prayer de pe albumul Envision. Aveam câteva idei, dar nu era nimic special. Apoi Andon a început să înregistreze tobele. Nu ne venea să credem ce auzim; totul era așa de bun și puternic, trackurile erau așa de bine închegate. Când a terminat de cântat, știam că aceasta este piesa și că trebuia să ne mai dăm seama de cum vor suna celelalte instrumente. Doar ca să adăugăm părțile lipsă. Prima și ultima variantă a lui Andon a acestei piese este pe album. Acest lucru ne-a inspirat pe toți și piesa a fost gata la puțin timp după aceea.

 

 

Grozav album artwork realizat de Cvetan Hadzhiyski! Când am deschis albumul și am observat paginile albe lăsate în mod intenționat așa, am zâmbit. Chiar ai acordat atenție fiecărui detaliu și știi cum să creezi o anumită stare pentru oricine care ascultă muzica voastră. Cvetan, te-ai gândit să-ți dezvolți acest talent sau vrei să te rezumi doar la a face muzică?

Cvetan: Păi, majoritatea artworkului este practic făcut de mine, dar smallman este mai degrabă ca o familie pentru noi și întocmai ca o familie luăm deciziile importante împreună. În majoritatea cazurilor, conceptul coperților de albume este dezbătut de toți patru. Ceilalți îmi acordă libertate totală legată de acest lucru și avem încredere unul în celălalt. Eu sunt un artist și tocmai ce am absolvit masteratul (Arte Digitale) în cadrul Academiei Naționale de Artă din Sofia. Adevărul este că sunt mai mult un designer și un artist decât un solist și muzician. Eu înțeleg muzica în modul acela. Este ca o imagine pentru mine. Sentiment. Culoare. Val. Manipularea conștiinței. Majoritatea artworkului provine din cărțile și jurnalele mele de desen care s-au adunat de-a lungul anilor. Astfel, muzica este un lucru special pentru mine atunci când vorbim de dezvoltare.

Cât de greu este să ai un loc de muncă stabil și totodată să faci parte dintr-o trupă? Cum este scena underground bulgărească?

Stefan: Nu am să mint, nu este deloc ușor. Trebuie să faci niște alegeri și compromisuri într-o direcție sau alta mai mereu. Ca trupă, am învățat să trăim cu astfel de lucruri și viața privată a fiecăruia dintre noi este la fel de importantă. Singurul mod corect de a gestiona toate acestea este să ai un plan bun pentru fiecare pas pe care trebuie să-l faci.

Cât despre scena din Bulgaria și în mod special despre trupele underground, cred că totul este în continuă dezvoltare. Nu așa de repede pe cât ne-am dori, dar cel puțin se mișcă într-o direcție bună. Trupele sunt din ce în ce mai bune, cluburile devin și ele mai bune. Trupele și muzica bună sunt mult mai căutate ca înainte.

Ce planuri aveți pentru 2016?

Stefan: Lucrăm la niște piese și idei noi și sperăm să începem munca în studio în curând. Dar încă mai e mult de muncă până atunci. În momentul de față suntem preocupați să punem la punct datele pentru concertele din toamnă.

 

English Version

smallman Interview for The Intermission

 

smallman is a band from Asenovgrad, Bulgaria that is heavily influenced by the” Balkans” folklore.

The four band members are renowned for the way in which they create music; their sound is heavy, it has ambient elements, but smallman also experiments with various instruments and musical approaches a lot.

Cvetan Hadzhiyski’s voice has a warm tone, reminding everyone of progressive influences in a way. The traditional Bulgarian musical instruments (kaval and gaida) manage to bring a hypnotic atmosphere forth; the ambient elements matching the aggressive guitar riffs, the bass lines and the drum’s rhythm.

smallman has already released three albums that manage to encapsulate an impressive musical evolution, but in the same time the band manages to keep its typical sound as a constant.

The bass player Stefan Penev and the vocalist Cvetan Hadzhiyski will tell us more today about their last album Envision, about the Bulgarian underground metal scene and about what gets smallman inspired when recording an album.

 

 

How do you feel about being part of the PPEurope line-up?

Stefan: We are really excited receiving an invitation for taking part of this year’s line-up of PPEurope festival. We haven’t played in Netherlands before so it’ll be great opportunity to visit the country and to meet the metal fans there.

I really like the way you defined your musical genre on your Facebook page: “without borders”. Is it hard to have an original musical approach in the underground scene?

Stefan: It’s not so hard for us, at least most of the time. I mean we do what we do but the thing that matters every time when we’re composing a new song is the element of a picture. We are trying to sketch when we are playing and to put the listener’s imagination inside this picture. You can feel this in most of our songs. They are like short stories, like fairytales. I believe this is the real original approach. Of course, I don’t forget the bagpipes which is not traditional instrument for metal at all but I don’t think they are the most important part, after all everything matters.

Who came up with the idea of using traditional Bulgarian musical instruments as part of your sound? How did you arrive to this decision?

Stefan: The things happened in a very logical way. When Cvetan joined the band as a singer it turned out that he is playing kaval. It wasn’t hard decision to try using it in some of the songs. Later he started playing a Bulgarian bagpipe and we were stunned how it fits with some of the guitar riffs. These instruments are narrative, they fill the atmosphere of a song. And if we add Balkan rhythms, the magic is happening. However we are trying to use them very carefully and with purpose. They are just part of a story. Not every song needs to be obsessed of their presence.

You are among the fewest bands that haven’t gone through any line-up changes throughout the years. What’s your secret?

Stefan: Actually, there were some changes in the past but the truth is that since 2005 when the work on the first records started there are no such. This was the time when Andon join the band. His drumming closed the circle. I don’t think if someone of us leaves the band now smallman will make it further.

I really enjoyed listening to your latest album, Envision. It has a mature sound and it still keeps that original experimental touch you have accustomed us with. What was the greatest challenge that you had to face when recording this album?

Stefan: We spend a lot more time trying new ways of recording the instruments in a technical sense. Getting maximum of the capabilities of the studio where we worked was our main concern. We tried to achieve more natural sounding record and not to lose the breadth of the sound of smallman but even to evolve this main feature which is so typical for our songs.

How did you come up with the name “smallman” for your band? What does it mean to you?

Stefan: We believe smallman is a character who lives in every person. His own intimate manifestation, you can say. A man who strive to build the next day, he can be an explorer and discoverer. But in parallel he can be the opposite – a man who is scared to make a decision, who can hide and escape from the challenges of life. In short smallman is reflection of you when you are alone with your thoughts.

Where do you draw your inspiration from when coming up with new ideas for your songs?

Stefan: Oh, it could be everything. Of course the Bulgarian folklore is main inspiration for us, but the muse might come in any situation.

One of the main scenarios is when Cvetan is coming with some strange idea or a melody. He plays it on his guitar and asks us: „Was it ok?” Most of the time the answer is: „Yes, it will do.” The next thing is we take the idea and try to improvise with it. Then we change it in a way you can’t recognize the original anymore. It’s fun really.

Another example I won’t forget is the recording of „Prayer” from „Envision”. We had some ideas but nothing special. Then Andon started to record some drums. We couldn’t believe our ears, everything was so good and powerful, the tracks were so complied. When he finished playing we knew this is the song and we just had to figure out what the other instruments will play. Just to add the missing parts. His first and final take is on the record. This was very inspiring and the song was ready soon after that.

 

Amazing album artwork coming from Cvetan Hadzhiyski! When I opened the album and noticed the blank pages left intentionally so, I smiled. You really paid attention to every detail and you know how to set the mood for everyone who listens to your music. Cvetan, have you thought of developing this talent or do you want to stick to music only?

Cvetan: Well, most of the artwork is practically made by me, but smallman is more like family for us and like a family we take the important decisions together. In most cases the concept of the albums’ covers are discussed by all four of us. The others give me total freedom about it and we trust each other. I am an artist and just graduated Master (Digital Arts) in National Academy of Art, Sofia. The truth is that I am more a designer and an artist than singer and musician. I understand the music in that way. It’s a picture for me. Feeling. Color. Wave. Manipulation of the consciousness. Most of the artwork is from my drawing books and diaries, which were collected for years. So, the music is a special matter for me, when we speak for developing.

How hard is it to keep a steady job and also be in a band? How is the Bulgarian underground scene like?

Stefan: I won’t lie; it is not easy at all. You always have to make choices and compromises in one or another direction. As a band we have learned to live with these things and the private life of every one of us is equally important. The only right way to manage this is to make a good plan for every step that has to be made.

Speaking for the scene in Bulgaria and especially for the underground acts, I believe it is developing. Not as fast as we want but at least in good direction. The bands are getting better, the clubs are getting better, too. The demand for good bands and good music is bigger than before.

What plans do you have for 2016?

Stefan: We are working on a new songs and ideas and we hope to get in studio soon. But still there is too much work to be done before that. At the moment we are arranging our autumn live dates.

 

 

Author: Eliza Archer

Comentează

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top
error: Content is protected !!