Cronici albumeNoutăţiProg Talk cu Geanina

Dusks Embrace – „ReAwakening” (cronică de album)

dusks-embrace

Trupa americană Dusks Embrace se pregăteşte de lansarea unui nou material discografic după mai bine de zece ani de carieră şi trei albume la portofoliu. „ReAwakening” conţine opt piese şi marchează o nouă etapă pentru trupă, acum preponderent axată pe progressive. Interludiul „Harbinger” face loc piesei cu adevărat deschizătoare, „With Cleansing Flames”, o piesă care inspiră melancolie susţinută de vocea caldă, precum şi de instrumentalul care cade puţin şi în sfera post-rock prin riff-urile sale psihedelice, feerice, cu atât mai mult în „Face Forward”.
„Psycasthenia” este o baladă care îmbină clean-ul chitarei cu un ritm dezbinat, spre final căzând într-un solo jazz de clape, pe când „Reflections” este un interludiu dedicat chitarei şi ploii atmosferice.
„Lydian Dreams” grăbeşte puţin pasul, pe când imnul iernii, „Winter’s Epitaph”, readuce spiritul melancolic în prim plan prin synth-ul folosit, spre final poposind într-o nebunie întreţinută de pedala dublă şi de vocalul fantomatic. „ReAwakening” încheie materialul printr-un nou instrumental, măiestrie a comunicării dintre clape şi tobe.

„ReAwakening” este un material care adună multe puncte bune, numai bun pentru o astfel de perioadă a anului, dar care ar trebui acorde mai multă atenţie mixului şi vocii, care de multe ori se pierde în van.

Piese preferate: „With Cleansing Flames”, „Psycasthenia”.

*English Version*

The American band Dusks Embrace is off releasing a new record after more than ten years of carrier and three other records under its belt. „ReAwakening” contains eight songs that praise the new era the band has set its ways to, now mostly consisting of progressive. The interlude „Harbringer” makes room for the opening track, „With Cleansing Flames”, a track that inspires melancholy sustained by the warm vocals as well as the instrumentals that fall a little into the post-rock sphere through its psychedelic and dreamy riffs, even more so in „Face Forward”.
„Psycasthenia” is a ballad that reunites the guitar’s cleans with a divided rhythm, near its end falling into a jazz keyboard solo, while „Reflections” is another interlude dedicated to the guitar and the atmospheric rain drops.
„Lydian Dreams” speeds up the pace a little, while the winter’s hymn, „Winter’s Epitaph”, reawakens the melancholic spirit through the synth. Throughout its length the song throws the listener into an ever-growing double pedal madness and some eerie vocals. „ReAwakening” ends the record through a new instrumental piece, a mastery of communication between the keyboards and the drums.

„ReAwakening” is a record that gathers up many good points and that suits the season perfectly.

Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...