Cronici albumeProg Talk cu Geanina

Discografie Evergrey: X. „The Storm Within”

**Romanian Version (English Below)**

Am ajuns şi la ultimul material discografic al maeştrilor suedezi, cel cu numărul zece, evident, de până acum. „The Storm Within” continuă călătoria începută de „Hymns For The Broken” cu un Evergrey reinventat, maiproaspătca niciodată şi cu o doză de întunecimi careţi intră în sânge şi te nimiceşte obsesiv, într-un mod conştient şi alimentat voluntar. Cu 58 de minute pline de urcuşuri şi coborâşuri ca ţi prindă urechile, albumul care pică la aniversarea de 20 de ani a trupei intră în playlist-ul tău marcant şi inconfundabil. „Distance” izolează fonic întreaga lor fiinţă într-o demonstraţie de forţă de peste cinci minute, care pe de o parte uimeşte prin aparenta sa simplitate ce pune accent pe vocalul emoţional, careţi unge rănile, iar pe de altă parte te copleşeşte cu tranziţii fine dar puternic ancorate-n talent pur.

„Passing Through” schimbă puţin foaia spre o arie puţin mai accesibilă ascultătorilor, care inspiră o urmă de speranţă prin vitalitatea instrumentalului, pe când „Someday” aterizează în bucla intimului şi simţului, cu un ritm cuceritor, accentuat de o lirică molipsitoare, fără -i lipsească acea fermitate şi melodicitate perfectă a ansamblului instrumental, armonic alternat între emoţie şi tehnic. Unul dintre cele mai intense momente de pe album îşi face intrarea fără atenuări prin „Astray”, riff-urile zdravene întâlninduse cu tobele viu colorate sonic. „The Impossible” marchează unul dintre cele mai sensibile momente incluse pe material, clapele fiind călăuzitorul neputinţei şi sentimentului de abandon, alături de un aranjament de corzi superb aşternut peste straturile melancolice ale vocii.

Spiritul îţi este ridicat din nou la pragul agresivului dezolant cu „My Allied Ocean”, cu aceeaşi forţă impresionantă, pe cândIn Orbit” vine cu prima surpriză a albumului. Floor Jensen îşi face apariţia pe două dintre piesele de pe „The Storm Within”, acest single bucurânduse chiar şi de un videoclip alături de frumoasa solistă, care completează splendid şi cu tărie prestaţia meditativă a lui Tom. Schimbăm foaia cu „The Lonely Monarch”, cu o nouă piesă distinctă prin compoziţie dar asemeni de bântuitoare prin versurile sale, revenirea în întreg a foştilor membri ai trupei demonstrându-ne din nou cât de necesari erau pentru sunetul caracteristic şi integral al Evergrey.

Coborâm spre un nou nivel al dezolantului cu „The Paradox of the Flame”, unde ne regăsim cu sufletul pereche şi vocal al lui Tom, Carina, cea care îi oferă un plus de profunzime dincolo de limite acestuia. Balada îşi face loc cu uşurinţă în topul celor mai bune lansate vreodată de trupă, surprinzândute poate cu aptitudinile naturale ale Evergrey de a produce la nesfârşit acele momente de trăire de neînlocuit, care te străbat dureros începând cu simţămintele şi sfârşind cu ceva mai palpabilul fizic.

Ucigătorul „Disconnect” o readuce în prim plan şi pe Floor, dar şi dinamica grea şi energia densă şi calculată a trupei, resimţită mai ales pe ultimele două materiale discografice. Instrumentalul este de ordin maiestuos, fiecare notă lovindu-te din plin, în timp ce vocea de neconfundat şi solo-urile îi asigură emoţia.
Piesa care încheie călătoria noastră prin discografia maeştrilor şi numele acestui ultim album, „The Storm Within”, un imn al renaşterii trupei, al regăsirii unor noi emoţii, Evergrey în sine fiind o „furtună” care îţi sapă în interior, unde îşi face culcuş pe termen indefinit.

Cumva toate compoziţiile care fac parte din acest album te trec prin toate etapele trupei, dar ies în evidenţă singure prin influenţele moderne, talentul imposibil de contestat al muzicienilor, consistenţa fără cusur care o caracterizează, naturaleţea comunicării dintre membrii săi şi nu în ultimul rând capacitatea sa de a-ţi vorbi pentru fiecare emoţie care te încearcă.

Trupa la momentul înregistrării:

Tom S. Englund – voce, chitară
Henrik Danhage – chitară
Rikard Zander – clape
Jonas Ekdahl – tobe
Johan Niemann – bass

Review I. „The Dark Discovery”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-dark-discovery/

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review IV. „Recreation Day”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iv-recreation-day/

Review V. „The Inner Circle”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-v-inner-circle/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

**English Version**

We’ve reached the last record from the Swedish maestros, the one proudly wearing the number ten, clearly, until the moment of this review. „The Storm Within” continues with the journey that „Hymns For The Broken” began, with a reborn Evergrey, stronger than ever and with an extra touch of gloominess that flows through your veins and haunts you obsessively, in a voluntarily and consciously self fueled manner. With its 58 minutes of ups and downs that will capture your whole self, the album that launched with the band’s 20 year anniversary fits in your playlist remarkably and unmistakably. „Distance” phonically isolates the band’s entire being in an over five minute mark manifestation of pure force, that on one side amazes through its apparent simplicity which emphasizes the emotional vocals that heal your deepest wounds, and on the other overwhelms you with subtle transitions but heavily anchored in absolute talent.

„Passing Through” shifts the previously painted scene to one a bit more accesible to its listeners, that plants a hint of hope through the instrumentals’ vitality, while „Someday” lands in the realm of intimacy and feeling, with a swaggering rhythm strengthened by the infectious lyrics, all the while not lacking the steadiness and perfect melody coming from the instrumental ensemble, harmonically alternated between mere emotion and technicality. One of the most intense moments off the record comes in fearlessly during „Astray”, the magnificent riffs intertwining with the sonically flamboyant drumming. „The Impossible” stands out as one of the most sensible tracks, the keyboards taking on the role of speaker for the feeling of helplessness and abandonment, alongside some gorgeously layered vocals.

Your spirit is lifted once more to the verge of melancholy with „My Allied Ocean”, with the same impressive force, while „In Orbit” brings forward the first surprise off the material. Floor Jensen makes a double appearance on „The Storm Within”, this particular single being accompanied by a video as well with the beautiful singer, that completes Tom’s pensive singing brilliantly and intensely. We change the pace again with „The Lonely Monarch”, a new clearly defined track through its composition and haunting lyrics, the return to the band of its previous members proving to us once more how essential they were to Evergrey’s uniqueness.

We reach down to fresh levels of obscurity with „The Paradox of the Flame”, where we meet again with Tom’s vocal soulmate, Carina, the one that always manages to give him further profoundness, beyond his boundaries, if that is even possible. The ballad can be easily placed in a best of that the band ever released, surprising you with Evergrey’s natural skill of endlessly producing those irreplaceable experiences that shatter you painfully, starting with cut-throat emotions and ending in the more tangible corporeal.

The killer „Disconnect” brings Floor back in the spotlight, as well as the heavy dynamics and the dense and calculated energy gushing from the band, felt specially on these last two discographic materials. The instrumental is heavenly grandiose, each individual note hitting you with all of its power, while the vocals and the solos provide with more thrill.

The single that ends our stunning voyage through the band’s discography is also the title track and it’s an anthem for Evergrey’s rebirth, to discovering new tremors. The band itself is a „storm” that digs deep inside you, where it then sleeps eternally.

Somehow all the pieces included in this album revive the band’s stages in time, but stand out on their own through their modern influences, the immensurable musicianship, the flawless consistency, the genuineness that you feel coming from its members and, last but not least, Evergrey’s unshattered capacity of speaking for each feeling that crushes you.

Recording band:

  • Tom S. Englund – vocals, guitar
  • Henrik Danhage – guitar
  • Rikard Zander – keyboard
  • Jonas Ekdahl – drums
  • Johan Niemann – bass

Review I. „The Dark Discovery”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-dark-discovery/

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review IV. „Recreation Day”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iv-recreation-day/

Review V. „The Inner Circle”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-v-inner-circle/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

 

Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...