Cronici albumeNoutăţiProg Talk cu Geanina

Discografie Evergrey: V. „The Inner Circle”

**Romanian Version (English Below)**

Cu o tematică reală şi dură, din păcate, şi anume cea a religiei şi a abuzului copiilor, „The Inner Circle” este compus din zece piese, cea din final fiind instrumentală în totalitate.

„A Touch of Blessing” deschide albumul cu o chitară care dispare în fundal, tot single-ul fiind construit pe ideea de crescendo şi pe solo-uri. Outro-ul se transformă într-o bucată emoţională, schimbând atât ritmul cât şi abordarea solistică.

„Ambassador” continuă tema religioasă, fiind cea care conturează şi povestea de pe acest album concept. Vocalul coboară un registru pentru a imita un cor cu tentă de cult, clapele fiind cele care îi oferă o nouă dimensiune piesei prin efectele simfonice, dar şi aranjamentul de corzi care intervine pe ici-colo. „In the Wake of the Weary” porneşte pe aceeaşi notă agresivă, invitatele vocale oferindu-i o alură de power. Tom jonglează între şoapte şi ţipete pe „Harmless Wishes”, riff-urile dure făcând loc refrenului dramatic, în timp ce „Waking Up Blindreprezintă trezirea din sânul minciunilor promise de liderul cultului, înconjurată într-o alură sumbră şi critică. Când vine vorba despre balade, Evergrey nu sunt altceva decât maeştri. Cu clapele întreţinând atmosfera în fundal, vocalul dovadă de un control uimitor asupra plierii pe instrumental pe „More than Ever”, piesa căpătând o formă cât se poate de organică şi agresivă.

Clapele ies din fundal de astă dată, „The Essence of Conviction” menţinânduşi melodia şi dinamica, cu un plus de progresiv. Intervine şi preotul cu un nou discurs pentru protagonistul aflat la limita neîncrederii, refrenul subliniind starea sa. Capacitatea trupei de a suprapune diverse straturi muzicale îşi face din nou simţită prezenţa pe „Where All Good Sleep”, alternarea dintre energie şi armonice, precum şi drumming-ul versatil contribuind la desenarea scenei de exorcizare a demonilor rămaşi în urma părăsirii cultului.

Finalul materialului cedează locul unei balade şi unei instrumentale. „Faith Restored” întâlneşte protagonistul nostru deziluzionat, acustica asigurând legătura dintre comunicarea lui cu preotul. În contrast cu frumuseţea unei piese în care vocalul este în centrul durerii şi emoţiei, „When the Walls Go Down” traduce aceleaşi simţăminte în întregime în instrumental, trupa dovedind încă o dată importanţa fiecărui membru în interiorul Evergrey atunci când vine vorba de a crea amprenta suferinţei caracteristică ei. Protagonistul cere ajutor lui Dumnezeu într-o furtună de cereri pline de disperare, monologul completat de clapele pline de efect căzând într-un solo de tobe care îşi construieşte linia minunat în jurul aranjamentului clapelor şi al sentimentului, nu înainte de a plonja într-o secţiune plină de intensitate, gândită, executată şi plănuită întocmai pentru a surprinde finalul apoteotic într-un mod unic şi memorabil fără doar şi poate.

Trupa la momentul înregistrării:

Tom S. Englund – Voce & chitară
Henrik Danhage – Chitară
Michael Håkansson – Bass
Rikard Zander – Clape
Jonas Ekdahl – Tobe

Review I. „The Dark Discovery”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-dark-discovery/

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review IV. „Recreation Day”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iv-recreation-day/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

**English Version**

With a rough but realistic theme, religion and child abuse, „The Inner Circle” is composed by ten tracks, the closing one being an entirely instrumental song.

„A Touch Of Blessing” opens the record with a fading guitar, while the entire single is being built around the idea of crescendo and on the solos. The outro transforms into an emotional piece, changing the pace, as well as the solo approach. „Ambassador” continues the religious theme and is also the one that lets the listener in on the story behind this concept record. The vocals imitate a cult-like choir, while the keyboards offer a new dimension to the song through its symphonic effects, as well as the strings arrangement that interferes here and there. „In the Wake of the Weary” starts on the same aggresive note, the female voices and the symphonic sections offering the track a power vibe. Tom jongles between whispers and torturing screams on „Harmless Wishes” with the harsh riffs introducing the theatrical chorus, while „Waking Up Blind” represents the protagonist’s overcoming of the lies promised by the lider of the cult, surrounded by a gloomy and critical allure. When it comes to ballads, Evergrey are nothing if not masters. With the keyboards providing the atmosphere in the deep background, the vocal lets us in on a lesson of amazing control over the molding on the instrumentals on „More than Ever”, the track taking shape as organic and agressive as possible.

The keyboards are out from the background now while „The Essence of Conviction” maintains the melody and the dynamics, with a hint of progressive. The preacher makes a new appearance with a new speech for our main character that finds himself at the boundaries of disbelief, the chorus further emphasizing his condition. The band’s ability of overlapping different musical layers can once again be heard during „Where All Good Sleep”, the alternation between energy and harmonics, as well as the versatile drumming contributing to envisioning the scene of exorcising the demons that were left after leaving the cult.

The ending of the record gives the center stage to a ballad and an instrumental. „Faith Restored” meets with our disillusioned character while the acoustic becomes the liason between his communication with the preacher. In contrast with the beauty of a song where the vocals is in the center of the suffering and emotion, „When The Walls Go Down” translates the same feelings entirely in the drums and keyboards, with the band proving once again the importance of each one of its members when it comes to creating that Evergrey fingerprint. The character reaches for God’s help in a storm of despair, while his monologue, completed by the sorrowful keyboards, falls into a drum solo that builds its line beautifully around the keyboards arrangement and the heartache feeling, not before diving into a section filled with intensity, thoroughly thought of, executed and planned exactly to fit the apotheotic ending in an unique and memorable moment without question.

The band at recording time:

  • Tom S. Englund – Vocals & guitar
  • Henrik Danhage – Guitar
  • Michael Håkansson – Bass
  • Rikard Zander – Keyboards
  • Jonas Ekdahl – Drums

Review I. „The Dark Discovery”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-dark-discovery/

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review IV. „Recreation Day”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iv-recreation-day/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

https://www.youtube.com/watch?v=x6onr2PHfQc

Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...