Cronici albumeNoutăţiProg Talk cu Geanina

Discografie Evergrey: IV. „Recreation Day”

**Romanian Version (English Below)**

Albumul care urmează pe listă este cel care i-a adus pe Evergrey în atenţia mai multor ascultători. El este şi cel care separă, liric şi auditiv, trupa de încercările discografice anterioare. Renunţând la tematicile nepământeşti şi cu o abordare dură în continuare, dar puţin mai atenuată decât în trecut, Evergrey se defineşte pe „Recreation Day” asemeni cum îi ştiam, emoţia fiind în continuare centrul operelor lor. Nu lipseşte energia, progresivul, compoziţia definită clar şi nici producţia de efect, cu atât mai bună pe acest material.

„The Great Deceiver” startul albumului format din 11 piese, ceva mai lung decât ultimele două, direct în mijlocul acţiunii cu un shredding sălbatic şi riff-uri rapide. Întunecate şi fine, versurile rămân la limita dintre decepţie şi depresie.

„End of Your Days” este o nouă epopee progresivă careşi bazează conţinutul pe atmosfera obscură, refrenul fiind cel care suprapune acusticul cu efectele clapelor şi ritmul stimulant, reuşind ţi transmită acel fior al emoţiilor caracteristic, dar cumva infinit de plăcut.

As I Lie Here Bleeding” te îndeamnă la o nouă cântare, printr-un cadenţă catchy, tobele reuşind iasă în evidenţă pe întreg parcursul piesei prin definirea ritmului alternativ între intensitate şi tehnic. „Visions” este una dintre cele mai progressive piese lansate vreodată de trupă, munca chitariştilor spărgând barierele unei simple forţe. De la lead la ritm, de la shredding la riff-uri, single-ul acesta le conţine pe toate.

„I’m Sorry” nu iartă nicio fărâmă de simţământ, împingându-te într-o stare de amorţeală spartă doar de suferinţă. Întregul ansamblu instrumental este definit în jurul baladei, completând lipsa versurilor cu aceleaşi emoţii acolo unde este cazul.

„Blinded” este un alt tur de forţă care pe lângă lirica uşor de reţinut îţi oferă şi o doză de energie fără a cădea în puţul întunericului. O baladă ceva mai atipică pentru Evergrey este următoarea piesă, „Madness Caught Another Victim”, care scoate în evidenţă noi talente vocale ale lui Tom, precum şi o chitară rece care-l completează la perfecţie.

O preferată care respectă caracteristicile celorlalte de acelaşi gen de pe album, dar se remarcă prin versurile ce transmit o stare de apăsare uluitoare cu o urmă fină de speranţă, „Your Darkest Hour” se bucură de un aranjament instrumental frumos de la clape la tobe şi până la cele mai mici detalii ale sale, în mod special ecoul feminin dinspre outro.

„Recreation Day” se încheie cu „Unforgivable Sin„, o construcţie în tandem creată cu spirit de baladă, dar care îşi păstrează duritatea şi sumbrul pe tot parcursul său, corul accentuând ca de fiecare dată imortalitatea ideii.

Review I. „The Dark Discovery”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-dark-discovery/

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review V. „The Inner Circle”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-v-inner-circle/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

Trupa la momentul înregistrării:

Tom S. Englund – voce, chitară
Henrik Danhage – chitară
Michael Håkansson – bass
Patrick Carlsson – tobe
Rikard Zander – clape

**English Version**

The next record on the list is the one that brought Evergrey in the center of the attention for the most present fans. It’s also the one that separated the band, lirically and sound-wise, of the previous discographic materials. Letting go of the unearthly themes and with the same heavy approach, only a touch more toned down, Evergrey defines itself on „Recreation Day” as the band we knew, the emotion being in the center of their mastepieces, as always. It doesn’t lack the energy, the progressive, nor the clearly defined compositions or the top notch production, even better with this record.

„The Great Deceiver” starts the album composed by eleven tracks, a bit longer than the previous two records, directly in the middle of the action with a fierce shredding and ferocious riffs. Dark and subtle, the lyrics stay at the boundary between deception and depression.
„End of Your Days” is a new progressive anthem that relies its content on a gloomy atmosphere, the chorus being the one that overlaps the acoustics with the keyboards and the stimulating rhythm, managing to deliver that typical shiver of emotion, somehow infinitely pleasant.

„As I Lie Here Bleeding” calls for a new sing-along, through its catchy cadence, while the drums stand out throughout the song by defining the alternative rhythm between intensity and technical. „Visions” is one of the most progressive tracks the band has ever released, the guitar work there breaking every limits of a simple force. From lead to rhythm, from shredding to riffing, this particular single has it all.

„I’m Sorry” doesn’t forgive any shread of feeling, pushing you into a state of paralysis broken only by suffering. The entire instrumental ensemble is defined around the ballad, filling in with emotion where the lyrics lack.

„Blinded” is another tour de force that, beyond the memorable lyrics, gives away a dose of sombre energy without falling into a pit of darkness. A somehow atypical ballad for Evergrey is the next song, „Madness Caught Another Victim”, the one that reveals a new vocal range for Tom, as well as a cold guitar that completes him to perfection.

Another favorite of mine that respects the characteristics of the other songs off the record but stands out through its lyrics that transfer a rough state of depression with a hint of hope, „Your Darkest Hour”, has a beautiful instrumental arrangement through and through.

„Recreation Day” ends with „Unforgivable Sin”, a construction built in tandem with the spirit of a slow song but keeps its hardness and dismal for its entirety, the choir accentuating, just as always, the immortality of the idea.

Review I. „The Dark Discovery”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-dark-discovery/

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review V. „The Inner Circle”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-v-inner-circle/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

The band during the recording:

  • Tom S. Englund – vocals, guitar
  • Henrik Danhage – guitar
  • Michael Håkansson – bass
  • Patrick Carlsson – drums, percussion
  • Rikard Zander – keyboard

Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...