Interviuri

De vorbă cu Poem

Romanian version

Poem este acel gen de trupă care nu poate fi etichetată ușor, dar stilul său muzical combină progressive cu alternative metal și cu elemente de grunge metal. Trupa grecească adoră să experimenteze, iar acest lucru se simte în noul lor album, Skein Syndrome.

Astăzi vorbim cu trupa Poem despre ultimul lor album, Skein Syndrome, despre turneul cu Amorphis și Textures, dar și despre ce înseamnă pentru ei procesul de creație, ce implică acesta și ce și-au propus în viitorul apropiat.

 

poem

1. V-am ascultat prima oară în cadrul festivalului Rockstadt Extreme Fest din Râșnov și am fost plăcut impresionată. Am fost așa de bucuroasă să vă aud încă o dată în luna aprilie a acestui an. Cum este să mergi în turneu cu Amorphis, o trupă care este puțin diferită de stilul vostru muzical? Cum ați ajuns să faceți parte din turneul Under the Red Cloud World Tour?

Bună, mulțumesc pentru cuvintele frumoase! A fost  grozav să evoluăm pe scenă pentru a doua oară în România! Managerul nostru ne-a informat că Amorphis o să fie în turneu și că sunt în căutare de o trupă care să cânte în deschidere și ne-a întrebat dacă am dori să fim acea trupă care să cânte în deschidere! Am spus da și câteva zile mai târziu, managerul nostru ne-a transmis că celor de la Amorphis le-a plăcut muzica noastră așa că ne-au ales pe noi să ne alăturăm turneului!

Pentru noi nu există cuvinte care să descrie ce a însemnat să fim în turneu cu o trupă așa uluitoare, chiar dacă stilurile noastre muzicale pot fi un pic diferite. Amorphis au influențat atât de mulți oameni din lumea metalului! Ceea ce am primit din partea publicului Amorphis a fost un feedback pozitiv pentru noi, așa că putem spune cu încredere că a fost o alegere potrivită să facem parte din acel turneu!

2. Au fost ceva schimbări de line-up, dar cred că soundul vostru este mai matur acum. Laurence Bergström (chitară principală) vi s-a alăturat în 2014, iar Stratos Chaidos (bass) și Stavros Rigos (tobe) s-au alăturat trupei Poem în 2011. Cum au influențat noii membri soundul Poem? Care sunt contribuțiile lor majore pe albumul Skein Syndrome?

Când Stavros (tobe) și puțin mai târziu, Stratos (bass) s-au alăturat trupei, deja începusem să creăm materialul pentru Skein Syndrome, împreună cu fostul nostru chitarist George Anagnostou și vocalistul nostru George Prokopiou. Așadar, Skein Syndrome este 75% un produs al noii sinteze a trupei. Trebuie să spunem că George Anagnostou a făcut o treabă minunată cu chitările!

Skein Syndrome conține un sound mult mai progressive și mai complex decât albumul de debut ”the great secret show”. Am putea spune că Skein Syndrome reprezintă progresul nostru, următorul nostru pas. Desigur, asta are de-a face cu schimbările de lineup și cu cunoștințele muzicale diferite. Procesul de creație- noi cream muzică prin intermediul jammingului– asta include experimentarea cu sunete diferite și formule ritmice și ne oferă ocazia de a nu sta lipiți de ”reguli”, ci de a fi fideli experimentului. Laurence, care este singurul care nu a fost un membru al trupei în timpul procesului creativ al albumului, ne-a arătat cât de mult a respectat și îndrăgit materialul, lucru care reiese din efortul pe care acesta l-a depus în timpul înregistrărilor (el a înregistrat chitările pentru acest album).

3. Cuvântul ”skein” are mai multe definiții în dicționarul de limba engleză. Care este conceptul, semnificația din spatele numelui ultimului vostru album, Skein Syndrome?

Skein Syndrome se referă, în mare parte, la vanitatea umanității. La faptul că undeva, pe drum, ne-am pierdut țelurile ca ființe umane. La faptul că după ce ne naștem, ne trăim viața în mare parte ca niște materialiști, și cu cât căutăm substanța cu atât mai mult ne învăluim în acest ghem care ne controlează trecutul, prezentul și viitorul, distrugând în mod constant tot ce ține de puritate și simplitate. Descoperim scopul existenței noastre de abia când suntem bătrâni, cu câteva momente înaintea morții. În acest punct Skein Syndrome are două semnificații, una optimistă și una pesimistă. Când termină de ascultat albumul, ascultătorul este liber să aleagă ce interpretare consideră el de cuviință. Fie umanitatea regretă și înțelege, fie aceasta moare după cum a trăit-cu vanitate.

4. Puteți descrie cum decurge procesul de compunere a pieselor? Cum reușesc patru muzicieni cu idei diferite să creeze o muzică așa de minunată? Ce faceți atunci când aveți idei diferite când vine vorba de o anumită piesă?

Suntem un grup de muzicieni care se simt foarte norocoși fiindcă au șansa de a lucra unii cu ceilalți! Cum am spus și mai înainte, ne folosim de jamming pentru material, iar acest lucru unifică lucrurile pentru noi. Dacă cineva are vreo idee, o aduce la studio și noi o dezvoltăm. Chiar ne bucurăm de cunoștințele muzicale diferite fiindcă ne descătușăm și ne lăsăm purtați de muzică acolo unde vrea ea să ne ducă!

5. De ce ați ales numele ”Poem” pentru trupa voastră? Ce semnificație are pentru voi?

Vocalistul nostru George Prokopiou, care este cel mai vechi membru al trupei, a venit cu numele ăsta! El își dorea un cuvânt care să fie ușor de reținut și care nu ar da de gol genul și stilul muzical al trupei. Așa că Poem a fost ales!

6. V-a luat în jur de trei ani ca să lansați Skein Syndrome. S-a meritat așteptarea din moment ce fanii par că iubesc noul vostru album, dar de ce a durat atât de mult?

Păi, noi deja înregistrasem albumul în întregime înainte ca Laurence să se alăture trupei, dar rezultatul final ne dezamăgise în ceea ce privea calitatea și sunetul. Ne doream să rămânem fideli creației noastre și singura modalitate de a reuși acest lucru era să înregistrăm totul din nou până când vom fi fost îndeajuns de satisfăcuți cu rezultatul. Ne străduim din răsputeri să facem următorul pas, atât din punct de vedere muzical cât și profesional, iar așa cum s-a dovedit, decizia noastră de a amâna lansarea până când totul ar fi ieșit cum am fi vrut noi să iasă a fost una înțeleaptă!

7. Îmi place stilul vostru muzical eclectic. Nu poate fi ușor de definit, iar acest lucru este un semn bun mereu. Totuși, cum v-ați descrie stilul muzical?

Descrierea pe care noi o dăm este de progressive, alternative metal cu ceva elemente de grunge metal. Dacă cineva vrea să dea un nume stilului nostru, este liber să o facă.

8. Care este cel mai amuzant moment care vi s-a întâmplat pe scenă?

Am avut destul de multe momente amuzante pe scenă! A fost foarte ilar când Stratos a rupt din greșeală un stand de bass la Rockstadt în timpul concertului! Și a fost amuzant când în ultima noastră zi de turneu în Bochum-Germania, Textures și Amorphis au decis să ne joace o farsă și au dat drumul la sunetul unui videoclip amuzant în monitoare, un videoclip unde Stavros și Laurence încercau să pronunțe cuvântul grecesc „malakas” foarte foarte repede, așa că în loc să auzim instrumentele, auzeam „malakas, malakas, malakas, malakas…..” întruna!

P.S: ”Malakas” este un cuvânt grecesc pe care îl folosim foarte des.

9. Care este cel mai mare obiectiv al trupei?

Obiectivele și prioritățile tind să fie fluide, dar ceea ce ne-am dorit dintotdeauna ca trupă și ca fiecare muzician în parte a fost să fim în stare să trăim din muzică, să cântăm, compunem și să împărtășim munca noastră cu lumea.

10. Care sunt principalele cinci influențe muzicale ale voastre?

Doar 5? Ok… Pink Floyd, Tool, Opeth, Porcupine Tree, Led Zeppelin, Soundgarden și mulți mulți alții.

11. Pregătiți alte turnee sau surprize speciale pentru fanii voștri?

Ținem legătura în mond constant cu managerul nostru! Vom fi în turneu în curând!

12. Care este realizarea voastră cea mai mare de până acum?

În mod cert, luna petrecută în turneu cu Amophis, Textures și Omnium Gatherum! Dar vrem mai mult și o să muncim din greu ca să obținem ceea ce ne dorim.

 

 

English Version

 

Poem is that kind of band that can’t be labeled easily, but its musical style combines progressive with alternative metal and with elements of grunge metal. The Greek band loves to experiment and this can be felt on their newest album, Skein Syndrome.

We are talking today with Poem band about their latest album, Skein Syndrome, about their tour with Amorphis and Textures, but we also talk about what the process of creating music means to them, what it implies and about what the band has planned for the near future.

poem2

 

1. I first listened to you at Rockstadt Extreme Fest in Râșnov and I was pleasantly impressed. I was so happy to listen to you again this April. How did it feel to go on tour with Amorphis, a band that is a bit different from your musical style? How did you end up as part of the Under the Red Cloud World Tour?

Hi, thank you for your kind words! It was pretty amazing to perform in Romania for a second time! Our manager informed us that Amorphis will be on tour and that they are looking for a support act and he asked us if we would like to be this support act! We said yes and a few days later he told us that Amorphis liked our music, so… they chose us to tour with!

For us, to be on tour with such an amazing band was indescribable, even if our musical styles might be a little bit different.  Amorphis have influenced so many people in the metal world! What we received from their audience, was pretty positive for us, so we can surely say that it was a right choice to be on that tour!

 

 2. There were some line-up changes, but I feel that your sound matured now. Laurence Bergström (lead guitars) joined you in 2014 and Stratos Chaidos (bass) and Stavros Rigos (drums) joined Poem in 2011. How did the new members influence Poem’s sound? What are their major contributions on Skein Syndrome?

When Stavros (drums) and a little bit later, Stratos (bass) joined the band, we started creating the Skein Syndrome material, together with our former guitarist George Anagnostou and our vocalist George Prokopiou. So Skein Syndrome is a ¾ product of the new synthesis of the band. We must say that George Anagnostou did an amazing job with the guitars!

Skein Syndrome presents more progressive and complex sound than the debut “the great secret show”. We could say that Skein Syndrome is our progress, our next step. Of course this has to do with the lineup changes, and the different musical backgrounds. The creation process -we create music through the procedure of jamming – includes experimenting with different sounds and rhythmic patterns and gives us the opportunity not to stay attached to the “rules”, but to experiment. Laurence, who’s the only one who wasn’t a member during the creative process of the album, showed us how much he respected and loved the material, which is something that someone can understand by the effort he put in during the recordings (he recorded the guitars for the album).

 3. The word “skein” has several entries in the English dictionary. What is the concept, the meaning behind the name of your latest album, Skein Syndrome?

 Skein Syndrome expresses mostly the vanity of humanity. That somewhere along the way we lost our goal as human beings. That after we are born we mostly live our lives as materialists, and the more we seek for the matter, the more we wrap ourselves with this skein that controls our past, present and future, constantly destroying everything that’s pure and simple. We only discover the purpose of our existence when we grow old, moments before death. At this point Skein Syndrome has two trails, the optimistic and the pessimistic. After the end, the listener is free to give his own interpretation. Either humanity regrets and understands, or dies as it has lived – in vanity.

 4. Can you describe the songwriting process? How do four musicians with different ideas manage to create such amazing music? What do you do when some of you have different ideas when it comes to a particular song?

 We are a group of musicians who feel very lucky being able to work with each other! As we wrote before, we jam the material and that’s very unifying for us. If someone has an idea, he brings it into the studio and we develop it. We really enjoy the different musical backgrounds because we let ourselves go and we allow the music to take us where it wants to take us!

5. Why did you choose the name „Poem” for your band? What does it mean to you?

 Our vocalist George Prokopiou, who’s the oldest member of the band, came up with this name! He wanted a word, that would be easy to remember and that wouldn’t give away the genre and the musical style of the band! So Poem it was!

 6. It took you about three years to release Skein Syndrome. It was worth the wait since the fans really seem to love your new album, but why did it take so long?

Well, we actually had the whole album recorded before Laurence joined the band, but the final result disappointed us in terms of quality and sound.  We wanted to give justice to our creation and the only possible way to achieve that was to re-record everything until we would be satisfied enough with the result. We strive to take the next step, musically and professionally, so as it turned out, our decision to delay the release until everything was as we wanted it to be, was wise!

7. I really like your eclectic music style. It can’t be easily defined, which is always a good thing. However, how would you describe your musical style?

The description we give is Progressive, Alternative Metal with some Grunge Metal elements. If someone wants to name our style, is free to do it.

 8. What is the funniest moment that happened on stage?

We have had some pretty funny moments on stage! It was quite funny when Stratos broke by mistake a bass stand on Rockstadt during the show! And it was funny that at our last day on tour in Bochum – Germany, Textures and Amorphis decided to prank us and put the sound of a funny video on the monitors on which Stavros and Laurence were trying to say the Greek word „malakas” really really fast, so instead of hearing the instruments, we were hearing „malakas, malakas, malakas, malakas…..” repeatedly!

PS: “Malakas” is a Greek word that we use very often

 9. What is your biggest goal as a band?

 Goals and priorities tend to be fluid, but what we’ve always wanted as a band and individual musicians is to be able to support ourselves through music, to play, compose and spread our work to the world.

 10. What are your top five musical influences?

Only  5? Ok… Pink Floyd, Tool, Opeth, Porcupine Tree, Led Zeppelin, Soundgarden, and so so many others.

 11. Do you have any new tours in mind or special surprises for your fans?

We are constantly in touch with our manager! We will be on tour very soon!

 12. What is your greatest achievement so far?

For sure our month on tour with Amorphis, Textures and Omnium Gatherum! But we want more and we’ll work hard to make it happen.

 

 

Author: Eliza Archer

 

 

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...