Cronici concerte

Cronică de concert: Leprous, Agent Fresco și 22 în club Quantic

**Romanian Version (English Below)**

Concertele care îi au pe cei de la Leprous drept cap de afiș deja nu mai ascund faptul că vor fi însoțite de seri hipnotizante. Parte din turneul lor alături de cei de la Agent Fresco pentru promovarea celui mai recent material discografic, Malina, concertul din Quantic a fost cel de-al doilea din România, după cel susținut în Cluj-Napoca cu o seară înainte, dar și primul sold out din cadrul întregului turneu. Încă de la anunțarea acestui turneu, pentru cei familiarizați cu muzica celor două trupe, Leprous și Agent Fresco, un lucru era cert: rar există o potrivire muzicală mai bună. Combinația nu avea cum să nu fie una de succes și mai ales una care să nu cucerească deopotrivă fanii unora și ai celorlalți.

Debutată cu norvegienii de la 22, seara de 6 septembrie avea să marcheze un nou succes al trupelor în rândul audienței române. Recitalul trupei 22 a fost unul destul de scurt însă memorabil, fără doar și poate. Cu multe elemente experimentale încorporate, 22 se autodefinesc ca fiind eclectici îmbrăcați în haine de progressive rock. Instrumentalul, dar și vocea deopotrivă, demonstrau de ce trupa a fost aleasă să deschidă pentru Leprous, influența fiind una destul de evidentă. Ce îi făcea să iasă în evidență erau însă inserțiile funk și energia pe care o întâlnești în general la trupele de alternative, mai degrabă. Un întreg care cu siguranță se va face remarcat în câțiva ani, 22 merita un public la fel de numeros precum au avut parte cei ce le-au urmat.

Pe cei de la Agent Fresco i-am văzut pentru a doua oară, prin urmare știam că vor susține un recital de excepție. Arnór & co. atrag audiența printr-un stil muzical care îi face ușor de distins din cadrul unei mulțimi, pe cât de intricat tehnic, pe atât de melodic și deși nu 100% progresiv, cu siguranță unic. Trupa a incorporat în cadrul setlist-ului piese de pe ambele albume lansate până în prezent (A Long Time Listening, Destrier), precum Pyre, Eyes of a Cloud Catcher, Wait For Me sau See Hell, dar și piese de pe următorul material, precum Pogo și Hundurinn. Întotdeauna apropiată de publicul care o apreciază, trupa a reușit să-și transmită emoțiile și bucuria unui grup de fani din ce în ce mai mare cu fiecare revenire pe teritoriul nostru prin căldura și modestia sa, dar și prin expunerea emoțională individuală brută, lirică și instrumentală, în fața celor mai aprigi critici. Arnór ne-a redat ce stă în spatele muzicii și a oamenilor dedicați ei plin de emoție, în cadrul ultimei piese, The Autumn Red, coborând printre public, spre încântarea chiar și a celor mai mici dintre noi. Dintre toate recitalurile serii, fără urmă de îndoială, cea a celor de la Agent Fresco a fost cea mai emoționantă.

Leprous, fani ai publicului român, așa cum ne așteptam, au oferit, și ei, o prestație fără cusur. Cu unul dintre cele mai bune sunete din câte concerte am prins eu cu ei, trupa a avut un setlist extins, cu piese care plecau de la Bilateral și până la Malina, cu deja clasice precum The Valley, The Price sau The Flood, până la piese mai puțin cunoscute, precum Restless și chiar și cel mai recent single, Golden Prayers. Impecabili cap-coadă, Leprous ating un nivel al performanței la care mulți dintre noi visează, pe când ceilalți dintre noi rămân fără cuvinte puși în fața ei. Chiar și dacă ai săpa intenționat după defecte în cadrul spectacolului complet pe care ei ni-l prezintă, tot ai eșua în a găsi ceva. Cu un concert pe meritate sold out, Leprous merită o categorie proprie, atât pentru unitatea compozițiilor, cât și pentru ceea ce reușesc să aducă pe scenă, fiecare dintre artiștii care o compun fiind un maestru al artei pe care și-a însușit-o. Slave a fost piesa aleasă pentru bis în fața unei săli pline de entuziasm și energie, fapt ce s-a transmis pe chipurile zâmbitoare ale membrilor trupei.

Leprous, Agent Fresco și 22 au întregit unul dintre cele mai bune concerte la care am participat până în prezent, de la care am plecat cu o continuă euforie și o dureroasă dorință de mai mult, așa cum se întâmplă doar atunci când sunt expusă la ceva absolut ireal. Seara a fost una cât se poate de minunată în întregul ei și ne poate lăsa cu multe învățăminte pentru viitor, fie că facem parte din rândul muzicienilor, al organizatorilor sau chiar și al publicului. Acum, lăsând gluma la o parte, nu se anunță un nou concert peste o altă lună?

Cu cei de la Leprous și Agent Fresco ne vom revedea cu siguranță, într-un cadru mai amplu și la fel de magic.

**English Version**

The concerts that have Leprous as headliners no longer hide the undeniable fact that they will be accompanied by surreal nights. As part of their tour with Agent Fresco to promote the latest record, Malina, the gig from Quantic was the second one in Romania, following the one in Cluj-Napoca from the previous evening, as well as the first sold out one from the tour. Right after the tour was announced, for the ones that are familiar with their music, one thing was certain: rarely you may stumble upon a more suitable musical match as with Leprous and Agent Fresco. Without any shadow of a doubt the fans of one band would become the fans of the other.

Debuted with the Norwegians from the band 22, the evening of the 6th of September was about to mark the calendars with another successful evening among the Romanian audience. Their recital was pretty short but memorable, for sure. With many experimental elements incorporated in their musical approach, 22 define themselves as being eclectics dressed in progressive rock clothes. The instrumentals, as well as the versatile vocals, showcased why the band was chosen to open for Leprous. What made them stand out were the funk insertions and the energy that you usually find in alternative bands, mostly. A whole that will certainly grow in the next years, 22 deserved the same audience as the bands that followed.

I saw Agent Fresco for the first time two years ago, so I went head first knowing very well what to expect. Arnór & co. attract the audience through a musical style that makes them easily stand out from a crowd, technically intricate but melodic, and although not 100% progressive, definitely unique. The band incorporated in the setlist tracks from both their records (A Long Time Listening, Destrier), such as Pyre, Eyes of a Cloud Catcher, Wait For Me or See Hell, as well as new songs from the next album, such as Pogo and Hundurinn. The band has always been close to its fans and is always managing to pass over its emotions and the joy of seeing an increasingly bigger fan-base through its warmth and openness, as well as through the emotional and raw display, both instrumental and lyrical, in front of its most fearful critics. Arnór gave us a peek at the behind the scene human beings that put themselves in the music, while during the last song, The Autumn Red, he descended into the middle of the audience, to the growing delight of even the smallest of us. Out of all the recitals of the evening, without any doubt, the one delivered by Agent Fresco was the most emotional one.

Leprous, fans of the Romanian audience, as to be expected, have offered, as well, a flawless concert. With one of the best sounds that I have heard at their gigs, the band has had an extended setlist, with tracks that went through most of their albums, from Bilateral to Malina, with already the classics as The Valley, The Price or The Flood, to less known songs as Restless and even to its most recent single, Golden Prayers. Impeccable from start to end, Leprous achieves new performance standards every time, that many of us aspire to, while the others of us just remain speechless when confronted to it. Even if you try to intentionally find some flaws to their complete show, you would still fail to find something. With a well-deserved sold out concert, Leprous deserve a category of its own, for the unity of their compositions, as well as for what they manage to bring onstage, each of its composing artists being a master of the art that he choose to absorb. Slave was the encore track, in front of a full of enthusiasm and energy venue, a fact that was translated into smiles on each of the members faces.

Leprous, Agent Fresco and 22 have put together one of the best concerts I have attended so far, from which I left with a never-ending euphoria and a painful desire for more, as it happens only when I am exposed to something surreal. The evening was a delight in its entirety and has left us with much to learn from, as musicians, promoters or audience. Now, any jokes aside, no new concert is planned for the next month with them?

With Leprous and Agent Fresco we will see each other again, for sure, in an even bigger venue and for another magical evening.

 

Comentează

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

To Top
error: Content is protected !!