Cronici albume

Cronică de album: Vola – Applause Of A Distant Crowd

**Romanian Version (English Below)**

Vola este un nume cumva necunoscut fanilor de progressive, însă aduce în scena supra-saturată de elemente moderne/djent o gură de aer proaspăt de câțiva ani. Quartetul originar din Copenhaga îmbină într-un mod eteric acel modern cu un ritm molipsitor și influențe risipite pe alocuri de electronic sau extrem. El activează încă din 2008, însă albumul lansat în 2016, Inmazes, este cel care le-a stabilizat amprenta muzicală și i-a scos din anonimat. Compozițiile pline de surprize auditive dar care se leagă într-un tot melodic, fără a uita de tehnic însă, fac din Vola o trupă care va crește pe plan internațional fără doar și poate.

Noul material discografic, Applause Of A Distant Crowd, este proaspăt ieșit din cuptor și este compus din nouă piese, dintre care am avut deja ocazia să ascultăm două. Debutat cu We are thin air, acesta introduce ascultătorul direct în acea lume eterogenă menționată anterior. Efectele electronice inserate printre riff-urile repetitive sparg rutina făcând loc unei voci calde care îmbinată cu celestialul clapelor îndeamnă la reverie. Nu lipsesc nici breakdown-urile, însoțite de un ton mai dur al vocii. Ghosts este una dintre piesele ce se bucură și de un videoclip și se numără printre preferatele albumului. Tranzițiile cu aspect de acustic învelit în jazz sunt alternate cu aceeași voce înclinată spre reverie, lirica reușind să-ți rămână pentru mult timp întipărită în memorie. Intro-ul pentru Smartfriend mută ascultătorul într-o zonă mult mai tehnică și aspră, în opoziție directă cu single-ul anterior. Contrastele apar și între secțiunile sale diferite, astfel fiindu-i asigurată dinamica.

Schimbăm registrul din nou pentru Ruby Pool, armoniile îndreptându-ne atenția spre melancolie, pianul visător făcând loc clarității și simplității vocii. Alien Shivers, un alt single cunoscut deja, este și cel care demonstrează diversitatea trupei cel mai bine, mai ales în ochii unui nou ascultător. Electronicul lovește din primele secunde și își menține poziția dominantă pe tot parcursul său, însă nu în detrimentul melodiei. Amprenta trupei însă se citește în tot ceea ce construiește compoziția. Vertigo pune în evidență versatilitatea vocii, baritonul său potrivindu-se de minune cu simplitatea piesei cu spirit de interludiu. Still impune o nouă opoziție, fiind un single cât se poate de dur și de tehnic, căzând în sfera djent-ului fără doar și poate. Eponima materialului discografic reconciliază toate elementele descrise până acum, toate contrastele fiind reunite într-un complet cu un substrat de post-rock. Whaler este cea care închide albumul, într-un mod relativ circular, revenind la spiritul deschizătoarei We are thin air, cu un plus de forță și energie.

Vola a reușit cu acest nou album să-și consolideze un stil propriu, definit pe Inmazes, și să pună cap la cap o serie de compoziții diverse, ce nu lasă loc de monoton, dar care sunt, cu toate acestea, legate prin tematică și acele mici detalii care evidențiază unicul trupei.

Albumul poate fi ascultat în întregime pe Spotify.

Pe 21 octombrie în Cluj-Napoca, la Form Space, trupa va cânta alături de Monuments, ca mai apoi să ajungă și în capitală, pe 20 octombrie, în club Fabrica.

**English Version**

Vola is still a slightly unknown name among progressive fans, but brings into the over-saturated scene of modern prog/djent a breath of fresh air for quite a couple of years now. The Copenhagen based quartet intertwines in a ethereal sort of a way the modern with a compelling groove and scattered influences of electronica and extreme. Their record from 2016, Inmazes, was the one that really established their own sound and brought them up in everyone’s attention. The compositions that are full of surprises but connect in a very melodic manner, without disregarding the technique, turn Vola into a band that will certainly end up growing bigger and bigger internationally.

The new record, Applause Of A Distant Crowd, is freshly out of the oven and contains nine tracks, out of which we already had the chance of seeing and hearing two. Debuted with We are thin air, it introduces the listener right into that heterogeneous world that I previously mentioned. The electronica inserted among the repetitive riffing breaks the routine by prepping the stage for warm vocals merged together with the celestial vibe of the keyboards that simply prompt you to dream. The breakdowns are certainly there as well, while being accompanied by a harsher side of the vocals. Ghosts is one of the songs that has a video as well and is among my favorites off the album. The rather acoustic transitions dressed up in jazz influences are being alternated with the same eerie vocals, while the lyrics manage to stuck with the listener perfectly. The intro to Smartfriend moves the audience to a much more heavy and technical space, opposed to the previous track. The contrasts appear between its different sections as well, thus ensuring its dynamic.

We change the register again for Ruby Pool, the harmonies shifting our attention to melancholy, whilst the wistful keyboards make some room for the clarity and apparent simplicity of the vocals. Alien Shivers, another known single, is probably the one that best showcases the band’s diversity, especially in the eyes of a new listener. The electronic effects kick in right from the start and maintain a dominant position all throughout, but it doesn’t take from the melody. The band’s fingerprint reads into everything that was built into this song. Vertigo highlights the vocals variance, his lower voice matching perfectly with the composition that seems to have the role of an intermission. Still imposes a new contra-position and is a very heavy track, falling easily into the djent category. The album’s eponymous reconciles all the elements that I have brought up until now, bringing them all together while having some of that post-rock atmosphere. Whaler is the closer of the record, going back to the spirit of the opener, We are thin air, with an extra strength and energy.
 
Vola has managed with this new album to further reinforce its own style, defined early on during Inmazes, and to put together as one very diverse compositions, that do not leave any room for monotonous, but that are, nevertheless, connected through their themes and those subtle details that highlight the band’s uniqueness.

Listen to the record on Spotify.

The band is also reaching Romania during its tour alongside Monuments, as follows:

October 20 – Bucharest, Fabrica.

October 21 – Cluj-Napoca, Form Space.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentează

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top