Cronici albume

Cronică de album: VI. Riverside – Love, Fear and the Time Machine

**Romanian Version (English Below)**

Un nou album concept de la cei de la Riverside, cel cu numărul șase, Love, Fear and the Time Machine, începe și se închide circular, debutând cu pierderea de sine și terminând povestea cu regăsirea.

Cu 10 piese incluse pe el, albumul marchează o nouă rupere de bariere muzicale pentru Riverside și o trecere într-o sferă cu multe influențe de neo-folk, country și acustic, așa cum va atinge apogeul pe cel mai recent material, Wasteland.

Debutul este dat de Lost (Why Should I Be Frightened By a Hat?), care reia meditativ ce începuse și SoNG, dar cu o temă mult mai bine definită. Lirica albumului este axată pe o intersecție natural impusă de viață, regăsirea și redescoperirea sinelui, așa cum am menționat mai sus, cu o tentă de optimism. Melodia curată și simplicitatea aparentă nu pierde din vedere semnătura trupei, însă.

Under the Pillow cucerește încă de la intro, alternative-ul cu mici inflexiuni evoluând într-o cursă împotriva timpului cu inserții, redate mai ales de clape, de prog old school. #Addicted este definită de un ritm molipsitor, aproape dansant, un element rar întâlnit la trupă. Piesa conține totuși suficiente dinamici cât să se plieze pe lirica visătoare. Outro-ul aduce surpriza unei secțiuni instrumentale pline de acustici cuceritoare.

Caterpillar and the Barbed Wire surprinde protagonistul în mijlocul crizei de sacrificiu etern a propriei libertăți și fericiri pentru o viață conform standardelor (I’m tired of suppressing all my needs / I want to belong to the cloudless sky). Frumoasa baladă cu îndoirile ușoare după linia bass-ului și a clapelor, din ce în ce mai evidente pe ultimele materiale Riverside, oferă și acel moment de solo mult așteptat.

Saturate Me este o compoziție bine împământenită în prog old school, un deliciu pentru fanii acelei perioade. Fricile protagonistului sunt descrise cu melancolie și căldură de Duda, instrumentalul devenindu-i geamăn în această călătorie. Afloat pregătește terenul pentru trei minute de gânduri, dureri și așteptări pierdute, devenind un preambul pentru Discard Your Fear, cel puțin liric. Ritmul acesteia însă transmite o depășire a emoțiilor, un triumf mic, dar suficient, aproape cathartic. Towards the Blue Horizon revine la chitara rece, însă nota de speranță și optimism câștigă cu siguranță în fața celui pierdut în propriile gânduri.

Time Travellers menține în atenția noastră aroma de melancolie visătoare și senzația de apartenență la o perioadă diversă, o temă recurentă în lirica lui Duda. Found (The Unexpected Flaw of Searching) încheie albumul, reunind fricile transformate într-o nouă forță, melancoliile și speranțele într-un nou sine.

Love, Fear and the Time Machine este, probabil, cel mai meditativ material discografic de până atunci, cu multe note acustice și multă melancolie, dar de o frumusețe care îți taie aerul.

Trupa vine în cadrul SoundArt, în perioada 8-10 martie, în club Quantic.

Primele cronici:

Second Life Syndrome: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-ii-riverside-second-life-syndrome/

Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

Rapid Eye Movement: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iii-riverside-rapid-eye-movement/

Anno Domini High Definition: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iv-riverside-anno-domini-high-definition/

Shrine of New Generation Slaves: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-v-riverside-shrine-of-new-generation-slaves/

**English Version**

A new concept record from Riverside, the sixth for that matter, Love, Fear and the Time Machine, begins and ends circularly, debuting with a loss of self and finishing the story with the rediscovery.

With its 10 tracks, the record marks another tearing down of the barriers for the band and a transition towards a sphere with many influences from neo-folk, country and acoustic, as it will continue on during Wasteland.

The album debuts with Lost (Why Should I Be Frightened By a Hat?), which resumes meditatively what SoNG had begun, but with a much clearer theme in mind. The lyrics highlight a natural intersection imposed by life itself, a rediscovery of self, as mentioned already, with a hint of optimism. The clean melody and the apparent simplicity doesn’t lose track of the band’s signature.

Under The Pillow conquers right from the intro, while the alternative vibe with slight inflections evolves into a race against time with old school prog insertions, specially brought on by the keyboards. #Addicted is defined by a captivating rhythm, that can almost make you move, a rare element in the band’s musical history. The song contains enough dynamics to make it mold onto the eyes wide open dreaming lyrics. The outro brightens up the track even further with an instrumental section filled with conquering acoustics.

Caterpillar and the Barbed Wired surprises the main actor in the middle of a crisis of the eternal sacrifice of his own freedom and happiness for a life lived by the standards (I’m tired of suppressing all my needs / I want to belong to the cloudless sky). The beautiful ballad with delicate bending in the direction drawn in by the bass-line and the keyboards offers that long-awaited solo, as well.

Saturate Me is a composition deeply rooted into old school prog, a delight for the fans of that period. The actor’s fears are described with warmth and melancholy by Duda, with the instrumentals becoming his twin in this journey. Afloat preps the field for three minutes of reflections, throes and lost expectations, thus becoming a preamble for Discard Your Fear. The latter conveys an overtaking of those emotions, a small but significant triumph, and is almost cathartic. Towards the Blue Horizon returns to the acoustic guitar, but the optimistic and hopeful note has a definite win in the face of the one lost in its own mind.

Time Travellers showcases a flavor of day-dreamer meditation with a sensation of belonging to other times, a recurrent theme for Riverside’s lyrics. Found (The Unexpected Flaw of Searching) ends the record, reuniting the fears turned into strength, the melancholia and the hopes into a new self.

Love, Fear and the Time Machine is probably the most meditative album the band had released until then, with many acoustic notes and an overwhelming dose of melancholia, but with a breath-taking beauty.

First reviews:

Review for Second Life Syndrome: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-ii-riverside-second-life-syndrome/

Review for Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

Review for Rapid Eye Movement: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iii-riverside-rapid-eye-movement/

Review for Anno Domini High Definition:https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iv-riverside-anno-domini-high-definition/

Review for Shrine of New Generation Slaves: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-v-riverside-shrine-of-new-generation-slaves/

 

 

Comentează

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

To Top
error: Content is protected !!