Cronici albumeProg Talk cu Geanina

Cronică de album: V. Riverside – Shrine of New Generation Slaves

**Romanian Version (English Below)**

Odată cu lansarea single-ului Celebrity Touch schimbarea direcției muzicale pentru cei de la Riverside părea iminentă. Piesa, mult mai comercială decât orice altceva scos de trupă dar și cu mult diferită, plină de influențe pop, părea să anunțe o tranziție, de altfel des întâlnită în rândul trupelor de prog, spre o nouă piață. Cu toate acestea însă, Shrine of New Generation Slaves este un material plin de surprize. Celebrity Touch ar fi chiar cea care își are cel mai puțin locul pe el, muzical vorbind, dar este suficientă cât să îți trezească interesul.

Materialul, lansat în 2013, conține 8 piese, care deși sunt bine înrădăcinate-n prog, asemeni anterioarelor, își desfășoară povestea înaintea noastră mult mai relaxat dar și mult mai experimental. New Generation Slave definește bine ce vrea albumul să transmită, mai ales în prima sa parte, pe când a doua sa jumătate te readuce în universul Riverside, deși nota pop, mult spre Steven Wilson, este ușor sesizabilă. The Depth of Self-Delusion intră în scenă complet opus, cu lirică memorabilă și o linie melodică molipsitoare. Single-ul, folosit și în promovare, explodează de melancolie și romantism clasic cu o aromă de dezamăgire, instrumentalul dezvoltându-se într-un lin atipic.

Celebrity Touch, așa cum menționasem, este probabil piesa care șochează cel mai mult din tot repertoriul Riverside de până acum, fiind mai degrabă un heavy alternativ cu iz de pop. We Got Used To Us este balada vedetă a materialului iar clapele dureros de îmbibate-ntr-o melancolie plină de speranță care atârnă de o ață se îmbină de minune cu intervențiile chitaristice sporadice și emoționante și îmbracă lirica în haine purtabile de orice muritor.

Feel Like Falling pune accent pe electronic, dar deși este poate puțin mai greu de absorbit, își regăsește bine locul pe album, elementele întregului legând-o bine de tot ce auzi pe parcursul materialului. Deprived (Irretrievably Lost Imagination) te cucerește încă de la titlu și te pierde într-o poveste cu tranziții superbe și un atipic ritmic care îi oferă fundalul necesar.

Escalator Shrine este o preferată personală, compoziția fiind o capodoperă cap-coadă. Divizată în trei părți auditiv și trei etape (așa cum văzusem și pe albumul trecut) de evoluție/involuție a simțămintelor, compoziția oferă tot ce poate avea mai bun progressive-ul, transformându-se într-un unic captivant. Nu lipsește durerea, speranța, emoția copleșitoare, perfect transmise de fiecare element al frumuseții care se desfășoară treptat pe parcursul celor 13 minute.

Coda reia, pentru o scurtă perioadă, ideile de pe Feel Like Falling, în formă acustică, și încheie apoteotic albumul cu numărul cinci din cariera Riverside.

Shrine of New Generation Slaves este o surpriză neașteptată. Începând cu albumul 4 deja ce credeai că știi despre Riverside devine inutil. Trupa surprinde și uimește prin compoziții unice, dar care păstrează de minune amprenta sa.

Trupa vine în cadrul SoundArt, în perioada 8-10 martie, în club Quantic.

Primele trei cronici:

Second Life Syndrome: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-ii-riverside-second-life-syndrome/

Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

Rapid Eye Movement: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iii-riverside-rapid-eye-movement/

Anno Domini High Definition: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iv-riverside-anno-domini-high-definition/

**English Version**

With the release of the single Celebrity Touch the shift in the band’s musical direction seemed imminent. The track, much more commercial than anything the band had put out until then and much more different, filled with pop influences, seemed to announce a transition, often found in the prog sphere, towards a new market. Nevertheless, Shrine of New Generation Slaves is a material filled with surprises. Celebrity Touch would probably be the one that fits the least on it, from a musical point of view, but is also enough to get your attention.

The record, released in 2013, has 8 tracks that, although are deeply rooted into prog, much as the previous ones, unravels its story before us in a more relaxed note, but is also very experimental. New Generation Slave well defines what the album reaches for, specially in its first part, whilst the second half brings you back into the Riverside universe, with that pop key being easily spotted. The Depth of Self-Delusion steals the show and is a complete opposite, with memorable lyrics and a contagious melody. The single, used in the promotion of the album as well, is exploding with melancholy and a classical romance with a flavor of disappointment, while the instrumentals develop into an atypical smoothness.

Celebrity Touch, as mentioned, is probably the track that shocks the most from the entire Riverside portfolio until now, being more of a heavy alternative with a hint of pop composition. We Got Used To Us is the star ballad off the material and the painfully beautiful keyboards, drowned in a melancholy hanging by a thread of hope, intertwine wonderfully with the sporadic guitar interventions and dress the lyrics into wearable clothes by any mortal.

Feel Like Falling emphasizes on the electronica, but although it may be harder to absorb, finds its place on the record very well, the elements of the whole tying it to the rest of the record. Deprived (Irretrievably Lost Imagination) conquers the listener right from its title and looses him into a story-line filled with beautiful transitions and a atypical rhythm that offers it the background that it needed.

Escalator Shrine is a personal favorite, the composition being a masterpiece without questions asked. Divided into three sections and stages (as it happened on the last record as well) of evolution/involution of the human emotions, the track offers all that progressive has, turning into a captivating unique. It doesn’t lack the pain, the hope or the overwhelming feelings, perfectly blended in by every element of the beauty that unravels slowly in its 13 minutes.

Coda returns, for a brief period of time, to the ideas on Feel Like Falling, in an acoustic form, and thus ends the fifth record that Riverside has released.

Shrine of New Generation Slaves is an unexpected surprise. Starting with the record number 4 all that you thought you knew about Riverside becomes useless. The band surprises and amazes through unique compositions, all the while maintaining its fingerprint.

The band plays during SoundArt, between 8-10th of March, in club Quantic.

First reviews:

Review for Second Life Syndrome: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-ii-riverside-second-life-syndrome/

Review for Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

Review for Rapid Eye Movement: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iii-riverside-rapid-eye-movement/

Review for Anno Domini High Definition:https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iv-riverside-anno-domini-high-definition/

Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...