Cronici albumeProg Talk cu Geanina

Cronică de album: The Ocean – „Phanerozoic I: Palaeozoic”

**Romanian Version (English Below)**

Germanii de la The Ocean au revenit la începutul acestei luni cu noul material discografic, cel cu numărul șapte, Phanerozoic I: Palaeozoic. La distanță de cinci ani de la albumul care i-a consacrat în scena contemporană, Pelagial, The Ocean lansează prima parte din seria de două (următorul va fi disponibil în 2020), povestită în șapte acte, numărul devenind astfel recurent în complet.

The Ocean schimbă registrul muzical, comparativ cu predecesorul său, fiind orientat pe accente dure și melancolii cu înveliș de resentiment. Debutat cu intro-ul maritim, The Cambrian Explosion, materialul pornește în forță cu Cambrian II: Eternal Recurrence, o piesă curată, plină de alternări, țipete viscerale dar bine definite, elemente electronice cu rol atmosferic, groove asigurat de bass-ul expresiv și multă atenție la detalii. Lovind din plin, Ordovicium: The Glaciation of Gondwana intră plină de energie, tranzițiile de la clean la dur și slide-urile intense curgând într-un outro cât se poate de dezarmant.

Silurian: Age of Sea Scorpions te trimite cu gândul la Pelagial, vocalul bazându-se mai mult pe clean și ecou, pe când instrumentalul este asigurat de riff-uri fragmentate și linii de bass agresive. Mijlocul său aduce în prim plan clape, în timp ce momentul final este construit apoteotic. Asta nu înseamnă însă că Devonian: Nascent nu te ia prin surprindere prin influențele Katatonia asigurate și de invitatul piesei, Jonas Renske (voce Katatonia), ritmul încetinit, viorile care-i asigură fundalul și riff-urile amprentă ale trupei anterior amintită. Compoziția se clădește în jurul emoțiilor, ceea ce constituie în final un contrast complet față de întregul materialului, cele două voci împreunându-se într-o reprezentație memorabilă. Outro-ul îți readuce aminte însă că materialul aparține celor de la The Ocean, piesa căpătând o notă de originalitate tipică lor, fără a pierde din vedere toate calitățile anterior menționate.

Păstrând un substrat al piesei anterioare, The Carboniferous Rainforest Collapse continuă cu o linie instrumentală ușor de absorbit, devenind o extindere a Nascent care anunță sfârșitul. Permian: The Great Dying este una dintre single-urile axate îndeosebi pe ritm, împăcând, rezumând diversele influențe de pe parcursul albumului într-o călătorie de aproape zece minute. De altfel, este o alegere excelentă pentru promovarea primei părți din Palaeozoic.

Materialul, deși poate părea scurt și probabil va avea cu atât mai mult sens împreună cu a doua sa parte, menține atenția ascultătorului prin execuții impecabile, atmosferă și sentiment din plin, asocieri instrumentale atipice și compoziții compacte.

P.S.: Astăzi, The Ocean, va cânta în club Control, din capitală.

**English Version**

The Ocean Collective has returned at the beginning of this month with their seventh record, Phanerozoic I: Palaeozoic. Five years apart from the album that put them on the map once and for all, Pelagial, The Ocean has released the first of the two parts story (the next one will be available in 2020), composed out of seven acts, thus making the number seven recurrent.

The Ocean changes register, compared to the previous record, with the focus falling on harsher notes and melancholy wrapped in a feeling of resentment. Debuted with the maritime intro, The Cambrian Explosion, the album starts out strong with Cambrian II: Eternal Recurrence, a clean track, filled with alternations, visceral but well-defined vocals, electronic influences that ensure the soundscapes, groovy and expressive bass and a lot of attention to details. Kicking in as strongly, Ordovicium: The Glaciation of Gondwana showcases a series of transitions from clean to hard and intense slides that flow into a magnificent outro.

Silurian: Age of Sea Scorpions reminds you of Pelagial, as the vocals are more focused on their clean side and echoes and the instrumentals is based on fragmented riffing and aggresive bass lines. The middle of the track brings forward beautiful keyboards, while the ending of it is built triumphantly. That does not mean though that Devonian: Nascent does not take you by surprise with the Katatonia influences, of course brought up by the guest vocals, Jonas Renske, the slowed down pace, the background violins and the overall Katatonia vibe. The composition is built upon emotion, which is ultimately in complete contrast with the record, while the two vocals are joined together into a memorable performance. The outro reminds you of what The Ocean is capable of, the track being as original as it gets, without losing sight of all the qualities I have previously mentioned.

While maintaing a layer of the previous song, The Carboniferous Rainforest Collapse continues with an instrumental piece that is easily absorbed by the listener and becomes an extension to Nascent. Permian: The Great Dying is one of those tracks that are focused mainly on rhythm, summarizing the different influences on the album in a journey of approximately ten minutes. That makes it a great choice to promote this first part of the Palaeozoic.

The record, although it may seem short and will probably make even more sense alongside its second part, captures the listener’s attention through impecable executions, tons of atmosphere and emotions, atypical instrumental associations and compact compositions.

P.S.: The band will play in Bucharest, Control club, today.

 

 

Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...