Cronici albume

Cronică de album: IV. Riverside – Anno Domini High Definition

**Romanian Version (English Below)**

Ajungem la materialul cu numărul patru din seria discografiei Riverside, la încă doi ani distanță de anteriorul. Cu doar 5 piese incluse pe Anno Domini High Definition, materialul se dovedește a fi cel mai scurt de până atunci, dar aduce cu siguranță și niște noutăți fanilor. Debutat cu un pian alert, pe Hyperactive, și cu o introducere cât se poate de prog modern în povestea albumului, Anno Domini High Definition este o gură de aer proaspăt, precisă și cu un simț de experimental specific trupei. Mult mai orientat spre heavy decât anterioarele, acest material are un impuls energic care se resimte mai ales în voce și în clape. Lirica redă haosul vieții de zi cu zi, un haos care se traduce și în instrumentalul care doar dă impresia de haotic dar este calculat, în esență, la secundă. Dezordinea și nebunia prezentului în contrast cu trecutul este reprezentat și de titlul albumului – Anno Domini (trecut) High Definition (prezentul în HD, așa cum avem impresia că-l trăim).

Trecem la Driven to Destruction, bass-ul lui Duda introducând o sferă de influențe heavy spre grunge în prima sa parte, piesa căpătând însă dinamici nebănuite în a doua secțiune. Sinuciderea sufletului într-un prezent nelalocul lui duce către o distrugere iminentă a definiției umane. Următorul single, Egoist Hedonist, este divizat în trei părți ale evoluției către stadiul final, începând cu Different?. Analiza individualității și senzația unui superior unic se alătură unei compoziții experimentale, dar cu siguranță diferite, cu o atmosferă de revoltă (it is not right, it is not fair) și de panică. Hedonist Party reprezintă un moment de tranziție către punctul cheie al albumului, Straw Man Dance, o intensitate dezvăluită de un instrumental superb construit în jurul unui efect de clape repetitiv.

Left Out, piesa preferată de pe material fără urmă de îndoială și un nou clasic al trupei, este, de altfel, și cea mai melancolică. Deziluziile suferite se resimt în întregul construct al compoziției și se pierd într-o dorință de altundeva. Chitara strălucește în propriul sentiment imbatabil, iar îmbinarea elementelor dă naștere unei capodopere.

Încheiem cu Hybrid Times, circular, pe undele unei teme recursive, de împăcare a celor două lumi. Urcușurile și coborâșurile sunt marcate de o notă dramatică, iar clapele oferă un mare plus pentru întregul peisaj creat.

Anno Domini High Definition este startul unei noi tematici după încheierea anterioarei trilogii, mult mai heavy, dar realizată cu aceeași strălucire de geniu. Cu câte ceva de oferit oricui, albumul nu poate lipsi din portofoliul unui iubitor de prog.

 

Trupa vine în cadrul SoundArt, în perioada 8-10 martie, în club Quantic.

Primele trei cronici:

Second Life Syndrome: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-ii-riverside-second-life-syndrome/

Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

Rapid Eye Movement: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iii-riverside-rapid-eye-movement/

**English Version**

We get to record number four in the Riverside portofolio, released two years apart from the previous one. With just five tracks this time, Anno Domini High Definition proves to be the shortest record to date but brings some novelty for the fans, without a shadow of doubt. Debuted with an alert piano during Hyperactive, and introducing an enormous touch of modern prog, Anno Domini High Definition is a breath of fresh air, precise and as experimental as it can be. Much more heavy oriented than the previous ones, this material has a drive that comes through the vocals and the keyboards, especially. The lyrics showcase the chaos of a modern life, one that translates into the instrumentals that although give the impression of chaotic are, in fact, measured to its very core. The disorder and madness of the present life in contrast with the past is represented by the title of the record as well – Anno Domini (the past) High Definition (the present in HD, as we feel we live it).

We move on to Driven to Destruction, Duda’s bass-line introducing a sphere of heavy influences that have a sense of grunge in the beginning, the track slowly transitioning towards unknown territories and dynamics. The suicide of the soul in a misplaced present leads to an imminent destruction of the human definition. The next single, Egoist Hedonist, is divided into three sections of the evolution towards the ending stage, starting with Different?. The analysis of one’s individuality and the sensation of a sort of unique superiority joins an experimental madness, that is certainly different than anything heard before, with a soundscape of riot (it is not right, it is not fair) and of panic. Hedonist Party represents a moment of transition towards the key point of the record, Straw Man Dance, defined by an intensity unraveled by gorgeous instrumentals built around a repetitive keyboard effect.

Left Out, the one favorite track off the album and a new classic for the band, is also the most melancholic one. The disillusions can be felt in the song’s entire structure and get lost in a wish for somewhere else. The guitar shines in its own indestructible feeling, and the combination of the elements give it the feel of a masterpiece.

We end the record with Hybrid Times, on the rhythms of a recursive theme, of reconciliation between the two worlds. The ups and downs are marked with a dramatic note, and the keyboards offer it a big plus for the created soundscape.

Anno Domini High Definition is the start of a new theme after the closure of the previous trilogy, much more heavy, but written with the same genius. With a little bit to offer to anyone, the album is a must have for a true prog fan’s collection.

The band plays during SoundArt, between 8-10th of March, in club Quantic.

First reviews:

Review for Second Life Syndrome: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-ii-riverside-second-life-syndrome/

Review for Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

Review for Rapid Eye Movement: https://theinterwission.ro/cronica-de-album-iii-riverside-rapid-eye-movement/

Comentează

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

To Top
error: Content is protected !!