Cronici albumeProg Talk cu Geanina

Cronică de album: II. Riverside – Second Life Syndrome

**Romanian Version (English Below)**

Continuăm seria de albume Riverside cu cel de-al doilea material discografic, venit la doi ani distanță de cel de debut, Second Life Syndrome. Un alt clasic desăvârșit, acest album conține tot nouă piese și debutează cu un Duda care-și șoptește nemulțumirile față de prezentul în care-și va situa ascultătorul, pe After. Albumul este unul circular tematic, dar începe cu decizia de schimbare a acelui prezent și ajunge la motivul care a dus la aceasta, în cadrul Before.

Intro-ul albumului, cu rol de interludiu, face tranziția către furtuna progresivă din Volte-face, în contrast direct cu anterior menționatul. Instrumentalul face loc vocii care aruncă cu lirici de furie, marcând astfel începutul finalului. Conceiving You desenează un alt laitmotiv al Riverside, dezamăgirea impusă de tipicul mortalității. O melancolie indusă, ce capătă forma unei balade de excepție, clapele și intervențiile chitaristice dându-i un plus de progresiv.

Eponima materialului și cea mai lungă compoziție de pe acesta, Second Life Syndrome, este o călătorie completă. O compoziție extraordinară și incredibil de închegată, în ciuda diferitelor stadii emoționale prezentate, această piesă nu poate decât să transmită admirație pentru geniul de necontestat din spatele său. De la teamă la furie, de la adrenalină convertită în meditație și la tristețe și înapoi precum un bumerang emoțional (ceea ce ne și definește ca ființe umane, până la urmă), piesa te copleșește.

Artificial Smile revine la spiritul Volte-face, cu un ritm puțin inspirat din oriental, înainte de a cădea într-o nouă baladă atipică, așa cum a fost cazul și cu Conceiving You. I Turned You Down transmite mai ales prin delicatețea instrumentalului, percuția fină și micile bend-uri ce vibrează în aceeași direcție cu spiritul ascultătorului deja introdus în atmosfera captivantă a albumului. Continuăm cu partea a III-a a Reality Dream (primele două părți fiind incluse pe Out of Myself), o nouă bucată instrumentală care să satisfacă cel mai avid fan al prog-ului. Un omagiu orchestral al fascinației instrumentale, piesa lasă loc fiecărui membru al trupei ca să strălucească.

Dance With The Shadows pune mai mult accent pe efectele clapelor, reunind în final experiența de pe eponima albumului cu cea orientală de pe single-urile de revoltă. Before este, așa cum am menționat, outro-ul materialului, în care fraza „I’ve changed myself” devine mantra care-i ghidează speranțele, finalul său construindu-se într-o ultimă sforțare de răzvrătire.

Second Life Syndrome, asemeni albumului de debut, nu duce lipsă de clasice. Compozițiile închegate, complexitatea instrumentalului mixată cu simplitatea stării umane și circularitatea materialului îi dau alura de favorit etern.

Cronica pentru Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

Trupa vine în cadrul SoundArt, în perioada 8-10 martie, în club Quantic.

**English Version**

We continue with our series of reviews for the Riverside records with the second material, that comes out two years apart from the debut one, Second Life Syndrome. Another definitive classic, this record has nine tracks and debuts with Duda whispering his discontent towards the given present in which he will bring the listener in, during After. The record has a circular theme and begins with the decision to change that present and the reason that lead to it, before ending the transition during Before.

This intro to the record has the role of an interlude that transitions to the progressive storm in Volte-face, in direct contrast with the previously mentioned track. The instrumentals make room for the vocals that throw anger-filled lyrics, thus marking the beginning of the end. Conceiving You draws in another Riverside recurring motif, the disappointment towards mortality. An induced melancholy that ends up in the shape of a ballad with an extra of progressive brought up by the keyboards and the resounding guitars.

The track that lends its name to the record, Second Life Syndrome, is a complete journey. An extraordinary composition and incredibly tight, regardless of its multiple emotional stages, this single can only raise a sense of admiration for the undeniable genius behind it. From anger to fear to adrenaline that converts into meditation and sadness and all the way back as an emotional boomerang (which is what we are, after all), the track overwhelms the listener.

Artificial Smile returns to what Volte-face envisioned, with a slightly oriental inspired rhythm, before falling into another atypical ballad, as it was the case with Conceiving You. I Turned You Down impresses with the delicacy of the instrumentals, the gentle percussion and those little bends that vibrate in the same direction as the listener’s spirit, by now fully introduced in the soundscape. We continue with the third part of Reality Dream (the first two parts are on Out of Myself), a new instrumental piece ready to satisfy every prog fan.

An orchestral homage to the fascination of instruments, the single leaves the spotlight to each of the band’s members equally. Dance With The Shadows emphasizes on the keyboard effects, reuniting in the end the experience from the title track and the oriental vibes from the riot singles. Before is, as mentioned before, the outro of the record, during which the phrase  „I’ve changed myself” becomes the mantra that guides the hope, while its ending is being built into one last chance at rebellion.

Second Life Syndrome, as the debut album, has a lot of classics. The well thought of compositions, the complexity of the material mixed with the simplicity of the human nature and its circularity gives it the allure of an all time favorite.

Review for Out of Myself: https://theinterwission.ro/cronica-riverside-out-of-myself/

The band plays during SoundArt, between 8-10th of March, in club Quantic.

Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...