Cronici albumeProg Talk cu Geanina

Cronică de album: Caligula’s Horse – „In Contact”

**Romanian Version (English Below)**
Noul album Caligula’s Horse prezintă o trupă din ce în ce mai concentrată și calculată, cu abordări șlefuite până în măduva oaselor, dar care curg ritmic fără cusur. In contact” conține zece piese, cea care ne aruncă-n sânul său fiind „Dream the Dead”, ce debutează cu un intro care pune accentul pe îmbinarea sublimă dintre vocalul cald și instrumentalul ce alternează melancolicul cu tehnicul. Nu lipsește nici un solo careți pătrunde până în străfunduri, pe aceeași linie emoțională cu întregul compozițional. „Will’s Song (Let the Colours Run)” se bucură și de un videoclip și animă spiritele printr-un început plin de forță, care te doboară și te ridică pe aceeași cadență indicată de Jim. Refrenul are potențialul necesar ți rămână în memorie instant, cârligele tehnice, drumming-ul dur și intervențiile chitaristice fiind cele care te vor trezi din transă.
 
„The Hands Are the Hardest” este precum o întoarcere la trecut, instrumentalul fiind îmbibat în progressive rock-ul vechi, cu o serie de riff curate repetitive care-i dau o alură de reverie cu rol de liant. O baladă futuristică, „Love Conquers All”, se remarcă printr-o succesiune de riff-uri careți amintesc de chitariști consacrați, efecte de clape care susțin fundalul piesei și un vocal blând careși încheie pledoaria într-un mod rugător. „Songs for No One” este cel de-al doilea single extras de pe album și de altfel, cea de-a doua care amintește de vechi materiale discografice Caligula’s Horse, cu o evoluție care te prinde în câteva secunde și punți tranziționale care-i măresc caracterul exploziv.
 
„Capulet” este o nouă baladă, una dintre preferatele personale, cu o acustică bântuitoare și o lirică care te izbește în moalele emoțiilor. „Fill My Heart” intensifică ritmul însă tematica tulbură și iubește în continuare, instrumentalul punânduși mai mult amprenta de astă dată. Outro-ul single-ului este o furtună de drumming intens și solo-uri complexe. Inertia and the Weapon of the Wall” este un monolog ce face trecerea la „The Cannon’s Mouth”, o piesă careși transmite furia printre sincope, riff-uri apăsate și tobe violente.
 
„In contact” se încheie cu „Graves”, cea mai lungă piesă de pe album, cu nici mai mult nici mai puțin de cincisprezece minute, demne de orice capodoperă progresivă, și îți amintește de mai marii genului aduși în viitor. Are toate elementele necesare pentru a-și merita titlul, multiplele alternări de cadență oferindu-i numeroase fațete care o contureze ca o poveste în sine.
 
Albumul conține toate componentele care te fac îndrăgești trupa, într-o formă mai ambițioasă, cu o ușurință de invidiat și fără defecte.

**English Version**

Caligula’s Horse new record showcases a band that is growingly focused and calculated, with a through and through polished approach, that ends up flowing without a single flaw. „In contact” is made up of ten songs, with the one that throws the listener right in its core being „Dream the Dead”, which debuts with an intro that emphasizes the sublime intertwine between the warm vocals and the instrumentals that reconcile the melancholy with the technical. There is also, of course, that one guitar solo that travels all the way to your inner self, on the same emotional pattern as the compositional whole. „Will’s Song (Let the Colours Run)”  is accompanied by a video as well and shifts gears to a forceful start that knocks you down and pulls you back up again on the same rhythm that Jim indicates. The chorus has the necessary potential to get stuck in your mind instantly, the technical hooks, the harsh drumming and the guitar interventions, to wake you up from your trance.
„The Hands Are the Hardest” is a travel to a more or less distant past with the instrumentals reminding you of old progressive rock here and there and a series of clean and repetitive riffing that gives the track an allure of day dreaming that has the role of cementing the entire thing. A futuristic ballad, „Love Conquers All”, stands out through a succession of riffs that bring back the memory of well-known guitar players, keyboard effects that echo in the background and gentle vocals that end their pleading on an urgent note. „Songs for No One” is the second single that benefits from a video and is also the second one to remind us of old Caligula’s Horse discographic materials, with a slow evolution that will catch your attention in a matter of seconds and transition bridges that increase its explosive character.
„Capulet” is another ballad, one of my personal favorites, with a haunting acoustic and lyrics that hit the right spot in the emotions range. „Fill My Heart” intensifies the rhythm but its theme disturbs and loves endlessly, while the instrumentals stand out even more this time. The outro for this track is a remarkable storm of intense drumming and complexe soloing. Inertia and the Weapon of the Wall” is a monologue that introduces the story of „The Cannon’s Mouth”, a song that delivers its anger through syncopes, bold riffs and violently colored drums.
„In contact” ends with „Graves”, the longest track on the album, with no more or less than 15 minutes, worthy of every progressive masterpiece and reminds us of the known geniuses of the genre. It has all the right elements to deserve its title, the multiple alternations in pace offering it numerous facets that sketch it as a story.
The record has all the features that made us love the band, in a much more ambitious shape, with an enviable easiness and an overall flawlessness.
 
 
Mi-am început drumul prin jurnalism cu mai bine de patru ani în urmă, iar de atunci am navigat printre stiluri muzicale şi webzine de profil. Aici mă veţi cunoaşte cel mai bine prin rubrica Prog Talk.

Care este reacția ta la acest articol?

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alții au citit si ...